Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Risale-i Nur Külliyatı'nı okuyup istifade edenlerin, değişik tarzlarda hizmet ifa etmeleri nedendir? Bu bir ihtilaf değil midir?
[2] Kıyamete kadar Nur talebelerinin hizmeti böyle mi devam edecek? Duruma göre tarz değişikliği olmayacak mıdır?
[3] Nur cemaati "Yazıcılar" ve "Okuyucular" olarak ikiye ayrılıyor. Neden böyle bir ayrım yapılıyor ve bu kolların birbirinden farkları nelerdir?
[4] Bazı cemaatlerde hizmet eden insanların lüks hayat sürmesi yadırganıyor; hizmetlere de sekte vuruyor. Binbir zorluklarla büyüyen vakıfların meyvesinin hizmet eden insanlara akması caiz mi?
[5] Hizmetteki tavrımız nasıl olmalı; Hz. Ömer gibi sert ve asabi mi, yoksa Hz. Osman gibi halim selim mi olmalıyız?
[6] Risalelerdeki hizmet prensipleri, hiç değişmez prensipler midir? Yani zamana ve mekâna göre ilerde değişiklikler yapılamaz mı?
[7] Nur Cemeati Neden Farklı Kollara Ayrılmış?
[8] Nur cemaatindeki ayrılıklar ne zaman olmuştur, siyasetle alakası var mıdır bu ayrılığın?
[9] "Hizmet" nedir, farklı grupların farklı çalışmaları aynı kategoride mi tasnif ediliyor? "İman hizmeti" deyince anlatılmak istenen hadise tam olarak nedir?
[10] Nur talebeleri kendi içinde faklı gruplara ayrılmış. Bunlardan bir grup yazıcı diye tanımlanan gruptur. Neden Risaleleri Osmanlıca okuyup, yazıyorlar da diğerleri yazmıyor? Bu farklılığın sebebi nedir?
[11] Cemaatin çok kollara ayrılmasının hikmeti nedir? Bir de Risale-i Nur mesleğinde tarikat da var deniliyor, bilgi verir misiniz?
[12] Türkiye'de yaşanan olayları -siyasi, adli, içtimai, askeri mevzular- takip etmek, gündemden haberdar olmak hususunda nasıl bir tutum içerisinde olmalıyız?
[13] Üstad'ın kendinden sonra şakirtlerinin ayrılacağına dair işaretleri var mı? Bu cematlerin hepsine Nur şakirtleri diresine dahil midirler? Risale-i Nur'un şu anki varisleri kimlerdir? Acaba Risale-i Nur'la ilgili yeniliklerde onlara danışılıyor mu?
[14] İnsanlara hizmet etme hususu için, ne kadar vakit ayırmalıyız?
[15] Nurcu görünüp, Nurcular adına Atatürk'e hakaret eden kişiler hakkında ne dersiniz?
[16] Hizmetteki ağabeylerin, yardım yaptığımız halde, daha fazla beklenti içerisine girmeleri, hâl ve kal diliyle söylemeleri ne kadar doğrudur?
[17] Şahsi kemalat yerine, iman hizmetine vakit ayırmanın ne gereği var, hizmet edeceğim diye kendimizi unutup, yeterli donanıma sahip olmadan diğer tarafa göçersek halimiz nice olur?
[18] Risaleler zamana en uygun ve etkili metodun Risale-i Nur olduğunu bize bildirir. Hâl böyleyken tarikat şeyhleri olsun, başka bazı büyük takva ehli zatlar olsun, neden risale okudukları hâlde eski geleneklerine bağlı kalıyorlar?
[19] Üstad'a göre müminde feraset nasıl olmalıdır? Feraset ile istişare ilişkisi var mıdır? Yoksa günümüzde istişare ferasetin kapısı mıdır?
[20] Derse yeni gelen öğrenci ve çalışan kardeşlerleri, iman ve Kur'an derslerine kazandırmak için, iyi ve güzel bir diyalog nasıl olur?
[21] "Hayr-ı kesir için şerr-i kalil irtikap edilir." Bu iafdeden "Bazen hizmet adına ufak günahlar, yani şer olan şeyleri işliyoruz, eğer işlemezsek büyük bir hayırdan vazgeçmiş olacağız.", diye bir sonuç çıkar mı; doğru mu bu içtihat?
[22] Evlenmemek fitne sebebi midir? Buna göre Nur hizmetine hayatını vakfedenlere nasıl bakmak lazımdır?
[23] Üstad vefat ettikten sonra neden cemaat farklı gruplara ayrıldı? Her grup Risale-i Nur okumasına rağmen sohbet yerleri farklı; başka ortamlarda neden toplanılıyor?
[24] Risalelere yeni başlamış biri olarak hizmette bulunmayı çok istiyorum ve nerden nasıl başlayabilirim, neler yapabilirim? Hizmetin önemi nedir?
[25] Arkadaşlarımızı Risale-i Nur'a nasıl davet etmeliyiz, sohbetlere nasıl çağırabiliriz? Yeni tanıştığımız birine ve eski dostlarımıza farklı şekilde mi Risale-i Nur anlatmalıyız?
[26] Zulüm gören bir milletin, zulmüne bilerek sebeb olan Müslüman kardeşine ayaklanması, dini açıdan nasıl değerlendirilmelidir?
[27] Nur cemaatindeki farklılıkların sebebi nedir, düsturlar kişilere göre değişiklik arz eder mi, yoksa farklılıklar normal mi?
[28] Risale-i Nur cemaatlerinin bazılarında evliliğin problem olarak görülmesi ve latin harflerle okuyanlara karşı çıkılmasının sebepleri nelerdir?
[29] Risale-i Nur yazmak şartsa, yazanlar hiçbir şey kaybetmez; ama biz okuyucular çok şey kaybederiz belki de, öyle mi?
[30] İlköğretim çağındaki çocuklara, Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nurları nasıl anlatabiliriz, hizmeti nasıl sevdirebiliriz? Hizmette çocuklara yönelik neler yapılabilir?
[31] Bu zamanda imana ve Kur'an'a hizmet etmek, hizmetlerin en fevkinde midir?
[32] Risaleleri Osmanlıca yazıp okuyan arkadaşlar var. Osmanlıca dışındakilerini bid'at kabul ediyorlar. Konuya açıklık getirir misiniz?
[33] Hodfuruşluk ve Korunma Yolları Nelerdir?
[34] Günümüzdeki kişisel gelişim kitaplarındaki öz güven kazanma yöntemleri ile "acz - fakr - şükür - tefekkür - şefkat " sistemini karşılaştırabilir misiniz? Bu sistemin bize kazandırdığı nedir?
[35] Vakıflık hakkında Risale-i Nur'da bir teşvik var mıdır? Vakıf ağabeylerin ehemmiyeti nedir? Evlenip içtimai hayatta öğretmenliğini yapıp da hizmet etmek mi, yoksa vakıf olup hizmet etmek mi daha iyidir?
[36] Dışardaki nisa tanıdıklara da risale verip okumalarını sağlamak uygun mu, değil mi?
[37] Hizmet Adına Chat (int sohbet) Yapmanın Zararı Var mıdır?
[38] Bazı gençlerin enaniyetten kurtulması için biraz nefsini kırayım derken, kalbi kırılacağı da söz konusu oluyor. Bu dengeyi nasıl sağlayabiliriz?
[39] "Hizmet" Ne Demektir?
[40] Cemaatlerde hizmet eden bayanların varlıkları, erkeklerden çok daha belirgin, televizyon, gazete, radyolarda sunuculuk yapmaları, bu kadar ön safta olmaları doğru mu? Hizmetten çıkmak istiyorum, onlarla aynı yerde olmak beni rahatsız ediyor.
[41] Bizim, hizmetimizi hangi kaynaklarla yürüteceğimize dair Üstadımız'ın görüşleri nelerdir; hizmetin gelirleri nelerdir?
[42] Neden herkes Risaleleri yazmıyor, Hz. Ali'ye kardeş olmuyor; bunlar sadece mizaç farkı mı?
[43] İslam tarihinde hak adına hareket eden grupların, zamanla içtihat farklılığı ile birçok gruba ayrılıp hizmet etmişler. Bununla birlikte şahsi his ve duygular da karışabilir ve karışmış da, Nur cemaatindeki ayrılmaların nedeni nedir?
[44] Risale-i Nur mesleğinde nefis, mertebe kat ediyor mu? Yoksa nefisin mertebe katetmesi itibari bir şey olup tarikata mı mahsustur?
[45] Cemaatlerin ve tarikatların amacı nedir? Bazıları, amaçlarının cumhuriyeti yıkmak, şeriati getirmek olduğunu söylüyor, bu konu hakkında bilgi verir misiniz?
[46] Hizmette bulunan insanlar, bu iklimi hiç solumamış kişilerle ilişkilerini nasıl ayarlamalı ve elastikiyetini ne ile belirlemelidir?
[47] Risale-i Nur'u okuyan guruplar bazen birbirine karşı üzücü ve ağır ithamlarda bulunuyor. Sadık talebenin kendisi olduğunu iddia ediyor. Acaba Üstad vefat ederken, "vekilim sensin" dediği biri var mı veya sadık Nur talebesi kimdir?
[48] Risaleler hakkında kitap yazan bir Nur Talebesi, Hulusi Ağabey'in kendisine, defalarca tesettürün yalnız çarşaf ile olacağını söylediğini belirtmiş. Ve bu ifadesini Üstad'a kadar da dayandırmış. Konu hakkında bilgi verir misiniz?
[49] Bir sahabi cihada gitmek için gelince Efendimiz "Anne-babana hizmet et." der. Kur'an'da cihad emredildiği hâlde ve gerçekten Üstad'ın başlatmış olduğu bu cihad çok güzel, ailemize bakmamız mı gerek, yoksa hizmete canı gönülden katılmamız mı?
[50] Günümüzde hayatı içtimaiye çok günahlı; peki hayatı içtimaiyeye niye giriyoruz? Kendi halimizde yaşayıp gitsek ne olur; zaruret mi vardır sosyal hayata girmeye veya iman hizmeti için o kadar günaha girilir mi?
[51] İman hizmetine neden ihtiyaç duyuyoruz; Allah hidayet nasip etmemişse, biz ne yapabiliriz?
[52] Hizmet edenler, niçin bu kadar ayrı gruplar halindeler, yeni tanıştırdığımız kişilere nasıl izah edebiliriz, bize nereyi tavsiye edersiniz?
[53] Kişinin kendi yaşamadığı hakikatleri başkalarına ders veremeyeceği ve verdiği takdirde bundan mesul olacağını duymuştum, bu doğru mudur?..
[54] Ben (...) tarikate devam etmekle beraber Risaleleri iştiyakla okuyorum. Bırakıp da Nur cemaatine geçmeli miyim? Yoksa devam edip de Risaleleri okusam olur mu?
[55] Bir kenara çekilip kendini ibadete vermek, mevcut vazifesini ve hizmetini terketmek doğru mudur?
[56] Hizmetlerle ilgilenen ağabeylerin ve vakıfların, üst düzey (zengin, doktor, vs...) insanlarla daha çok ilgilenmeleri, avam tabakasını takmamaları, yeterince ilgi göstermemeleri ne kadar doğrudur; bu tip hatalardan dolayı hizmet bırakılabilir mi?
[57] Kamuda çalışan biri olarak nasıl hizmet edebilirim?
[58] Rabbim bize hizmet etme imkanı bahşetmiştir, ama geçmişte işlediğimiz büyük günahları hatırladıkça, utanıyor ve bazen de bu nezih ortam bana göre değildir, diyorum. Bu tavrım doğru mudur? Günahkar insanın hizmette yeri nedir?
[59] Zamanımızda Risale-i Nur dairesine girmeden de hizmet yapılabilir mi? Üstadımız hizmet-i imaniyede Nurlardan başka yöntemleri de önermiş miydi?
[60] İnsan Hizmet Şevkini Nasıl Devam Ettirebilir?
[61] Ashab-ı Suffa Evlenmiş midir? Vakıf Şeklinde Hizmet Var mıdır?
[62] Tebliğ yapan ve ancak dediklerini yaşamayan insanlara nasıl bakacağız?
[63] "Haksızlık karşısında eğilme. Eğilirsen hem hakkını hem şerefini kaybedersin." demiş Hz. Ali. Peki müsbet hareket edenler bu yanlışı yapmış olmuyorlar mı?
[64] Nur cemaatinde bir çok grup var. Üstad'ın dediği şekilde hizmet eden grup hangisidir?
[65] Üstad Hazretleri, bu zamanda siyasetin hizmetimize zarar vereceğinden bahsediyor, siyasete girmenin ölçüsü ne olmalı, siyasete girip de dine hizmet edilebilir düşüncesi şeytanın oyunu mudur?
[66] Bayanların / Kadınların / Nisaların Hizmeti Nasıl Olmalıdır?
[67] Cemaat ve tarikatların herbiri neden farklı yolda gidiyor? Bazen birbirlerinin yaptıklarını eleştirenler oluyor, konu hakkında bilgi verir misiniz?
[68] Hayat-ı içtimaiyeye giren herkes günahlara maruz kalıyor. Üniversitede okurken veya başka yerde çalışırken. Bazen düşünüyorum, aslında kırsal kesimde günahtan uzak bir ortama çekilsem daha mı iyi olur diye. Bu meseleye dair ne söylersiniz?
[69] Bu zamanda, kişinin tek başına nefsiyle mücadelesi mümkün müdür? Üstad Hazretleri bu konuda ne diyor?
[70] "Allah bir kulu sevdiği vakitte,.. Onu kadınla ve evlâd ile meşgul ettirmez." hadisi ile "İzdivaç ediniz, çoğalınız; ben kıyamette sizin kesretinizle iftihar edeceğim." hadisini nasıl telif etmek gerek; evlilik ve hizmet açısından değerlendirir misiniz?
[71] Günümüzde, hizmet dairesinde, bir insanı kazanabilmek belki seneler sürüyor, ama kaybetmekse çok ani olabiliyor. Bunun için bir suçlu aramak doğru mu, yoksa kısmet değilmiş deyip çekilmek mi gerekiyor?
[72] Aile toplantılarında veya benzeri yerlerde, bir türlü dini ve imani sohbet konularına giremiyorum, nasıl bir yol izlemeliyiz?
[73] Ömrünün yirmi beş yılını tarikatte geçirip, sonradan Nur talebesi olan bir ağabeyin; "Tüm tarikatlerin meslek ve meşreplerini bırakıp, Risale-i Nur'a şakirt olmaları gerektiğini" söylemesi doğru mudur?
[74] İhlas Risalesinin sonunda Risale-i Nur'u yazmanın faziletinden bahsetmektedir. O gün matbaa olmaması nedeniyle yazmak çok lüzumlu bir ihtiyaçtı. Günümüzde bu ihtiyaç ortadan kalktı, ama yine de kalemle yazmak gerekli midir?
[75] Biz Almanyalı gençler olarak, Nurları ve Üstadı Almanlara tanıtmak istiyoruz. Bir broşür hazırladık ve bunu posta kutularına dağıtmak istedik... "Sırran beyanen ve sırren tenevveret" kavramlarını bugünkü hizmet açısından nasıl anlamak lazımdır?
[76] Belli bir dönemde çok risale okuduk, ancak aynı isteğimizi hep koruyamıyoruz. Vaktimizi hizmetle mi, yoksa şahsi okuma ile mi geçirmemizi tavsiye edersiniz?
[77] Risale-i Nurları aileme nasıl tanıtabilirim, başka eserlerle karşılaştırma yapmak ne kadar doğru?
[78] "Helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir..." Örneğin maç izlemek, film izlemek vb. faaliyetlere bazı cemaatler talebeleri haram ortamdan korumak için kontrollü bir şekilde bunlara müsade ediyorlar. Bunun hizmette yeri var mıdır?
[79] Külliyatı alıp, hizmet olmayan bir yerde, yapayalnız kimselere vesile olmak... Kişi ferdi hareket edip, yalnız başına hizmet edebilir mi?
[80] Hizmet ederken yalan, riya vs mübah mıdır ki, böyle davrananlar var? Talebe yetiştirmedeki bazı eksiklikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela, ışığını açık bırakıp uyumuyor süsü veren müdebbirler...
[81] Hizmette takip edilen medotun bazı kısımları, Kur'an'a ve sünnete aykırıysa, haramı helal kılıyorsa ve istişareden de böyle bir karar çıkmışsa; ona uymak yanlış olmaz mı, ağabeyler en doğrusunu bilir, mantığı ne kadar doğrudur?
[82] Bayanlar, evlendikten sonra hizmet hayatlarını nasıl devam ettirmeleri gerekir, eşi izin vermiyorsa ne yapmalıdır? Hatta kandillere katılmanın bile dinen caiz olmadığını söyleyenler var, bilgi verir misiniz?
[83] Üstad bayanlara ders vermiş midir? Biz de erkek olarak üniversitedeki bayanlara iman hakikatlerini nasıl anlatabiliriz?
[84] Kadınların meşvereti caiz midir? Bazıları derlerki, şe'ran kadınlar hizmet için dersanede meşveret yapma hukukuna sahip değiller. Âyet, hadis ve Risale-i Nur ışığında bir açıklama yapar mısınız?
[85] Bir yerde hizmet başlatmak için dershane açmak şart mıdır?
[86] Diyalogla İlgili İddia, İtiraz ve İftiralara Cevaplar...
[87] İnsanların kusurlarını kendilerine nasıl söylemeliyiz? Risalelerde bu konuda bir izah var mıdır?
[88] "Her koyun kendi bacağından asılır." deniyor. Hele hele iş insanlara bir şey anlatmak olduğunda. Bu atasözünü sizin sitenizin gözlüğü ile değerlendirir misiniz?
[89] Nefsini ıslah etmeyen kişi, başkasının imanına hizmet edebilir mi? Risalelerde iki manaya da gelen cümleler vardır. Bu konuyu açıklar mısınız?
[90] Üstad, Meyve'nin Dördüncü Meselesi'nde dünyaya hiç bakmamayı salık verirken, bugün Nurlarla irtibatlı kimselerin, dünyevi hadiseleri sonuna kadar takip etmelerini, gazete çıkarmaları vs,.. nasıl değerlendirilmeli?
[91] "Ferdi elde edemeyeceğimiz makamları cemaat ile elde etme imkanını Allah bu zamanda bize bahşetmiştir. Bu mana, tamamen bu zamanın zorluğuna ve şartların ağırlığına binaen Allah’ın bir ihsan ve ikramıdır." Bu ifadelerin dayanağı nedir?
[92] Yapabileceğim işlerde, kabiliyetim olan alanlarda kendime güveniyorum."Allah´ın izniyle yaparım." diyorum. Bu enaniyet oluyor mu? Hizmete zarar verir mi?
[93] Risale talimi mi önemli, yoksa meşrebe körü körüne bağlılık mı önemli? Ayrıca Ramazan'da camilere bidatlar girmesi konusunu soracağım. O dönemde Türkçe ezan sadece Ramazan'da mı okunuyordu?
[94] Sohbete davet edilip gittiğimizde bizlere para veya maddi bir şey hediye edilmek isteniliyor. Almamakta ısrar ediyoruz. Bazen de sadaka kutusuna koymak için alıyoruz; almak uygun mudur?
[95] Hizmetteki düsturları sadece hizmet dairesinde değil, şüphesiz toplumsal hayatımızda da yaşamalıyız. Fakat bazıları bizi zorluyor, alçak gönüllü olmak vs... Bu konuda nasıl itidalli olunabilir?
[96] Pek çok din, mezhep, tarikat ya da felsefi görüşler var. Herkesin farklı eğitimi, akıl ve zeka düzeyi, yetiştirilme şartları var. Bu yüzden herkese kendi inancı doğru gelebilir. Kendi yolumuzun doğruluğunu nasıl anlayabiliriz?
[97] Bazen internetteki forumları vs gezerken hakikatlere muhtaç bir çok kişi görüyoruz. Bunlarla iletişim kurmak çoğu zaman mümkün olabiliyor ve dolayısıyla internetteki hizmet çekici gelebiliyor. Ama bu sefer gerçek hayattaki hizmet aksamaz mı?
[98] Meşveret cemaatinin niçin bir gazete ve dergisi yok, niçin dünyadan, iman hizmeti dışında içtinap ediyor?
[99] Üstad, "menfi hareket etmeyin" diyor. Peki çevremizdeki yanlışlıkları, yanlış düşünen insanları uyarma ihtiyacı duyduğumuz kimseleri vb. durumları menfi hareket etmeden nasıl yapacaz? Üstad´ın bu sözünü nasıl anlamak gerekir?
[100] Birisi, "Ben Hanefi mezhebindeyim ve Nurcuyum" deyip, yine hadislere bakarak bazı hükümleri çıkarıp, namazda ayakları başkasının ayağına yapıştırması, her tekbirde elleri kaldırması, bu hizmette nasıl karşılanmalı, nasıl bakmalı? Bu kişiyi deshanede tutmak nasıl olur?
[101] Dalalete, hataya toplu olarak düşülebilir mi? Yani meslek olarak mı yoksa meşreb olarak mı gerçekleşir?
[102] Ağabey ve ablalarımızdan, "Lügat çalışma tokat yersin, Risalenin dışında kitap okuma tokat yersin, bu gibi istifadeli sitelere girme tokat yersin,.." gibi birçok eleştiriler alıyoruz. Risale mesleği bu kadar kuralcı mı, sıkıntılı mı, cemaati bu şekilde yönlendirme doğru mu, ne yapmamızı tavsiye edersiniz?
[103] "Yüz seksen veya iki yüz sene sonra evlenmese de olur." diye bir hadis var mıdır? Bu gibi hadisleri göstererek evlenmemek doğru mudur? Hizmet niyeti olan herkese bu tavsiyede bulunmak, evlenmeden hizmetin daha yararlı olduğunu söylemek doğru mudur?
[104] Dershanelerde kalan kişilere yapılan tebliğ ile dışarıdakilere yapılan tebliğ arasında ne gibi fark vardır? Tebliğ nasıl ve nerde yapılırsa yapılsın, tanıyacağı varsa olur mu?
[105] Hizmet etmek için başını açan, sonra da hizmet görevi verilmeyen, aile baskısından da tekrar kapanamayan biri ne yapabilir?
[106] Hatt-ı Kur'an'ı muhafaza şekli sadece risaleleri elle yazmakla mı olur?
[107] Zübeyir Gündüzalp Ağabey'in lokal, çayhane tarzı bir yer açılıp orada alenen hizmet edilmesini istediği, Üstad'ın da karşı çıktığı ifade edilir. Günümüzde böyle yerlerde hizmet edilebiliyor. Bu konuya bakış açımız nasıl olmalı?
[108] Cemaate maddi olarak yardım edenlerin sözü bazen vakıf kardeşlerin sözünün ilerisinde duruyor; hatta vakıfların ayrılmasına sebep de olabiliyorlar. Hizmette asıl söz sahibi kimdir?
[109] Bazı vakıf veya müdebbir abiler, kendilerine de sadık olunmasını ve isteklerinin emir telakki edilmesini ve soru da sorulmamasını istiyorlar? Hizmet içerisinde sadakat nasıl olmalıdır?
[110] Hizmetteki ablalardan müteşekkil yaklaşık iki yüz elli kişilik bir WhatsApp grubu var. Yalnız bu grupta bir de bekâr vakıf ağabey varmış, grubu o kurmuş. Bazen izah sadedinde veya ders okuduğu zaman çekilmiş ses kaydı gönderiyor. Bu konudaki tutumumuz nasıl olmalı?
[111] Eğer bir insan hizmette yavaş veya kısmen hizmeti aksatıcı şekilde yoluna devam ediyorsa o kişiyi hizmetin dışına atmak doğru olur mu? "Topal eşekle yol gidilmez." tabiri hizmete uygulanabilir mi?
[112] "Risale-i Nur'dan hareket metodu alınmaz! Hareket metodu sadece Kur'ân ve Hadîs'ten alınır. Bediüzzaman ortaya hareket metodu koymamıştır..." diyenlere ne cevap verebiliriz?
[113] İstişare nedir? Meşveret heyeti nasıl kurulur? Genel ve geniş bilgiler verir misiniz?