Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Ders yapan kişide olması gereken özellikler nelerdir, cemaat istifade edemiyor, konu açılamıyorsa, ne yapılmalıdır?..
[2] Risale-i Nur'dan bahisler okurken, hizmet ederken, Üstad'dan bahsetmek, onu övmek doğru olur mu acaba?
[3] Ders okurken, bazı meselelerin anlaşılması için temsil yoluna başvurulabilinir mi, temsilin tebliğdeki yeri nedir?
[4] Bir haftada kaç derse gitmeliyiz; Risalelerde bir ölçü var mıdır?
[5] Peygamber Efendimiz ve Üstadımız Risale-i Nur derslerine gelirler mi, hangi durumlarda gelirler, ihlaslı olmak mı gerekir?
[6] Risale-i Nur dersleri sırasında izahat yapılmalı mı? Bunun ölçüsü ne olmalıdır?
[7] Nurcuların derslerinde sadece Risale-i Nur okumalarının sebebi nedir? Hem Risale-i Nur'da tüm İslamî sorulara cevap bulunmaz. Böyle yapmak insanları diğer ilimlerden mahrum etmez mi?
[8] Risale dersleri yapılırken, hadislerle teyid edilebilecek yerler varken, neden hadislerden bilgi verilmiyor? Yoksa bu tip bir ders hizmet metoduna aykırı mıdır?
[9] Peygamber Efendimizin o zamandaki sohbetlerindeki azim feyizleri, Risale-i Nur derslerinde de bulunur mu?
[10] İslamiyet'i bildiği hâlde yaşamayanlara nerelerden ders yapılmalıdır?
[11] Cemaate ders yapan kişiler, hangi noktalarda cemaatin rızasını aramalı, hangi noktalarda aramamalı? Bu tür mevzularda ihlas, riya ve cemaatin rızası dengesi nasıl korunur?
[12] Cemaat olarak bir araya gelip sohbetlerin yapılmasındaki hikmet, yani sohbetlere katılmanın önemini yazar mısınız?
[13] Risale sohbetlerinde, Peygamber Efendimiz herkesten üstün olduğu hâlde Üstat'tan daha çok, Peygamberimiz'den daha az bahsediliyor; sanki Üstad'a daha çok değer veriliyor, gibi görülüyor... Konu hakkında bilgi verir misiniz?
[14] Sohbet yapan kişiye sohbet anında müdahale yapılır mı? Çünkü bütün cemaat o meseleyi yanlış anlıyor. Karşıdaki kişiyi de kırmamak gerekiyor; bu konuda yardımcı olur musunuz?
[15] Bazı derslere gidiyoruz, saatin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. O kadar ki güzel geçiyor. Bazı derslerde adam içine giriyor, kendisi de çıkamıyor. Üstad nasıl ders yapılır diye bir şeylerden bahsetmiş mi?
[16] Risale-i Nur derslerinde, başka kaynaklardan örnekler verilebilir mi?
[17] Bazen derslerde Risaleler düz okunuyor. Evde kendimiz de okuyabiliriz. Bunun farkı nedir, Risale-i Nur derslerine gitmenin asıl gayesi nedir?
[18] İnsanlara güzelliklerden nasıl bahsedebiliriz, onları nasıl çekebiliriz? İslami ve iman hakikat derslerini nasıl sevdirip, iştirak etmelerini sağlayabiliriz?
[19] Derslere Yeni Gelenlere Hangi Risaleleri Okumalıyız?
[20] Risale-i Nur dersi nasıl yapılmalı? Kitaptan düz mü okunmalı, sadece kelime manaları verilmeli, yoksa ders cümle cümle üzerinde durularak mı yapılmalı? Bu konuda çok farklı şeyler duyuyoruz. Umumi bir ders nasıl yapılır?
[21] Üstadımız, Yeni Yazıyla Basılan Risalelerden Ders Yapar mıydı?
[22] Bir insanı derslere ne zamana kadar çağırmaya devam etmeliyiz? "İstediğin kadar çağır, ben oraya gelmem." diyorsa ne yapmalıyız? Her şey ortada apaçık dururken bunların gelmemesini neye bağlayabiliriz?
[23] Derslerden Sonra Fatiha Sûresi'ni Okumamızın Hikmeti Nedir?
[24] Risale-i Nur Külliyatı'nda çocuklara yapılabilecek dersler, konular hangileridir?
[25] Risale-i Nur dersleri okumaya nasıl başlanmalı, ders nasıl bitirilmeli? Üstad nasıl yapardı? Kimisi Üstad'ın derse âyet ve hadis meal ve izahları ile başladığını söylüyor. Konu hakkında bilgi verir misiniz?
[26] Ev Derslerinde Neler Okunmalıdır?
[27] Risalelerden ders yaparken, izah edilip edilmemesi ve Risale-i Nur haricindeki bilgilerden de istifade edilmesi hususunda ne dersiniz?
[28] Ders yapmada; "kabiliyeti olmayan ders yapmamalı", diyorsunuz. Merak ettiğim şu, ondan başka kimse yoksa ders yapılmamasından o mesul mü?
[29] Risale-i Nur derslerinde seyrü sülûku tamamlamak, âlem-i imkân ve vücûbu keşfetmek ve tecelliyât-ı Zâtiyyeye mazhar olmak hâsiyeti var mıdır? Varsa bu yol herkese açık mıdır?
[30] Bir Nur talebesinin diğer cemaatlerin veyahut tarikatların derslerine katılması, o kişinin Risale-i Nur'dan alacağı feyzi düşrür mü?
[31] Ben ders okurken, iki kişi kalkıp başka odaya geçtiler, çok üzüldüm. Diğer kardeşlerimle paylaşmak için soruyorum; ders Risale-i Nurlar için mi şahıs için mi dinlenir?
[32] Ders anlatmak için kürsüye çıkan ablamız, çoğu zaman Nurlara perde oluyor, yaptığı izahat okunan yerle bağlantılı olmuyor. Bunu kendisine anlatmaya çalıştıysak da kabullenmiyor. Ne yapmamızı tavsiye ederiz?
[33] Risale-i Nur derslerinden bazılarını anlayamıyorum, özellikle tefekküri mevzularda zorlanıyorum. Ne önerirsiniz?
[34] Bir insanın Risale-i Nur derslerine katılmasına ailesi engel oluyorsa, o insan ne yapmalı?
[35] Risaleleri nasıl izah etmeliyiz, herkes kendi idrakine göre anlıyor, bizim ölçümüz ne olmalı, nasıl anlayıp izah etmeliyiz?
[36] Risale-i Nur ile Üstad arasındaki dengeyi nasıl kurmalıyız; ikisinden birini ön plana çıkarmak doğru mudur?
[37] Neden Evde Okumayıp da Haftalık Derslere Gidiyoruz? Derslere gitmek için Risalelerden delil var mı?
[38] Ders okuyan kişilerde bulunması gereken vasıflar nelerdir? Salahiyet, ehliyet, takva, ihlas, vukufiyet gibi manevi şartları da içeren bilgiler verir misiniz? Külliyatı kaç defa bitirmek gerekir?
[39] Cemaatin kendi içinde ayrılık yaşaması, derslerin eskisi gibi devam etmemesi, derse gelenlerin sayısının az olması gibi problemler neden oluyor ve bunda da bir hayır var mıdır?
[40] Bazı Ağabeyler Kürtçe risale okunmasını hoş görmeyip, orjinalini muhafaza adına Türkçe okunması gerektiğini ifade ediyorlar. Kürtçe derslerin yapılması uygun mudur?
[41] Ders günlerinde, cemaatin telefonla sık sık aramaları beni sıkıyor. Bakış açım nasıl olmalı?
[42] Neden Risale-i Nur sohbetlerinde hep Risale okunuyor da Kur'an-ı Kerim okunmuyor?..
[43] Umumi derste söylenen "Risale-i Nur haricindeki her sohbet İsrailiyat gibi etki yapar, yemeğin kıvamını bozar. Hadis-meal dahi bu bağlamda değerlendirilmeli." şeklindeki ifadelere nasıl cevap vermeli?
[44] Üstadımız zamanında kalabalık ders halkaları yoktu, bu zamanda bizim çok kişi olarak bir araya gelmemiz, toplanmamız uygun mu?
[45] "Lahika derslerine günlük on sayfa Risale okuyanlar girebilir." şeklinde bir kuralımız var. Herkesi almadığımız için eleştiriliyoruz, ne önerirsiniz?
[46] "Lahika derslerine sadece Risale okuyanlar girebilir." şeklinde bir kural var mı? Risale okumalarımı aksattığım için bu müzakerelerden mahrum edilmem doğru mu?
[47] Üstadımız nazardan kaçınmıştır. Peki ders anlatan insanlara pür dikkat bakılıyor, onlara isabet-i ayn olmaz mı? Ders yapmayı mı dinlemeyi mi tercih etmeliyiz?