Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Cenneti kazanmak için bir tarikata veya cemaate girmek şart mıdır? Gerekiyosa, cemaat ile tarikatten hangisi tercih edilmelidir? Aralarındaki hizmet anlayışı neden bu kadar farklıdır?
[2] Tarikat mensuplarının, lüks arabaya binmeleri, lüks giyecekleri giymeleri, lüks gıdaları tüketmesini neden yanlış görüyorsunuz; teknolojinin getirdiği şeyler değil mi bunlar?
[3] Cemaatlere karşı olanlara, cemaatlerin bölücülük ve hatta ajanlık yaptıklarını söyleyenlere karşı tutumumuz ne olmalı? Onlara karşı savunmamız nasıl olmalı?
[4] Ne yapayım, hangi cemaate gitmeliyim? Cemaat mi tarikat mı gibi bir ikilemde kalınması halinde ne yapmak gerekir? Risalelerin bir yere kadar olduğunu, tarikatte olmamız gerektiğini söyleyenler de var...
[5] Ben sofiyim, Risale-i Nur talebesi olabilir miyim? Tarikat ehli kardeşler, Nur hizmetlerine idhal olabilir mi?
[6] Risale-i Nur yolu daha kısa ve kolay iken, neden tarikat gibi uzun ve müşkil bir yolda gidilmeye başlanmış, kim çıkartmış, niye ve nasıl çıkartmış?
[7] Risaleleri okuyup çok iyi anlamak istiyorum. Gittiğim Nur sohbetleri bana az geliyor. Mütalaa ve müzakere mi yapmak gerekir? Cemaat veya tarikat değişikliği yapsam sorun olur mu?
[8] Başka tarikattan / cemaatten biriyle evlenmek doğru mudur, hizmetten ayrılmış olur muyum?
[9] Bizleri sair cemaatlar sohbetlerine çağırdığında gitmeli miyiz? Ya da bunlara karşı tavrımız nasıl olmalı, lütfen açıklar mısınız?
[10] Tarikatçı kardeşlerimizin toplandığı yerlerde davet olursa, gidip Risalelerden ders okumak uygun mudur, meslek ve meşrebimize muhalif hareket etmiş olur muyuz?
[11] Risale-i Nur, kendi dairesi dışındaki ehl-i imana nasıl bakıyor? Diğer cemaat ve tarikatler Risale-i Nur dairesine girmedikleri için sorumlu olurlar mı?
[12] Nur talebelerinin ve tarikat ehillerinin arasında bu kadar ihtilafın olmasının nedeni nedir; bunca tarikata rağmen, sadece Risalelerin tercih edilmesinin nedeni nedir?
[13] Mensubu olduğu cemaati övüp, diğer cemaatleri eleştiren kişilere bakış açımız nasıl olmalıdır?
[14] Hizmet sırasında, karşıdaki insana hediye vererek, sahte yakınlıklar ile samimi görünerek gönlünü kazanıp, sonra da "şunu yap, bunu yap" diyerek karşılık beklemek ne kadar doğrudur?
[15] Risale-i Nur hizmeti bünyesinde ortaya çıkan ve ancak yanlış meslek takip edenlere karşı nasıl davranmamız lazımdır?
[16] Hizmetten ve Risalelerden, sadece kendi anladığımız şekli tek hakikat kabul edip, başka türlü düşünenleri kabul etmemek doğru olur mu, bu noktada ittifak şart mı?
[17] Ben bir cemaat mensubu olduğum hale, başka bir cemaatın içinde de bulundum. Ama onlar bizi hazmetmiyor ve saldırgan davranıyorlar. Bunlar neden oluyor? Cemaat taassubundan nasıl kurtulabiliriz?
[18] Bazen Risale okuyan tarikata mensup kişiler "Risalelerde tarikattaki gibi Allah ve diğer zikirler yok, sadece imana dair yazılar var. İyi güzel de bu zikirler olmadan insanın ruh, kalp, sır ve diğer letaifi nasıl nemalanır?" diyorlar. Risale-i Nur'un bu konu hakkındaki görüşünü belirtir misiniz?
[19] Risale-i Nur okumayan mütedeyyin kardeşlerimizin hepsinde değil, ama ciddi bir kısmanda ümitsizlik müşahede ediyoruz; güzel gelişmeleri göremiyorlar. Her şey kötüye gidiyor, deyip kapkara manzaralar çiziyorlar. Üstad ümitsizliğe nasıl bakmıştır?
[20] Hüsrev Ağabey için yapılan eleştiriler (firak-ı dalleye düştüğü iddiası, gibi) ne derece doğrudur, bilgi verir misiniz?
[21] Nur cemaatlerinin hepsi İhlas ve Uhuvvet risalelerini sık okudukları hâlde, neden birbirleri ile birleşmiyorlar?
[22] Risale-i Nur bu asrı ve gelecek asırları tenvir ediyor ise; diğer hak tarikatler neden Risalelere bağlanmıyorlar? Risalelerden bihaber milyonlarca Müslüman var...
[23] Risale-i Nurlara herkesin ihtiyacı var mıdır? Nurlara ihtiyaç duymadığını ifade edenler için ne dersiniz?
[24] Siyasal İslâmcı kesim Nurculara karşı. Ve "Amerikancı Nurcular" diyorlar. Nurcuları cihadsız bir İslâm için çalışan ve yaptıklarının da Amerikan'ın işine geldiğini iddia ediyorlar, konuyu açar mısınız?
[25] Nur talebesi bir erkek ile tarikat ehli bir bayan evlenemez mi? Böyle bir evlilik kişiyi sadakat ve fedakarlık dairesinden çıkarır mı?