Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Şevkimizi Canlı Tutmak İçin Nelere Dikkat Etmeliyiz?
[2] Nur Hizmetindeki "Müsbet Hareket" düsturunu açıklar mısınız?
[3] Nur cemaati şahs-ı manevi merkezli, lider ihtiyacı olmayan bir cemaattir. Bediüzzaman Hazretleri de kendisinden sonra kimseyi halife yahut vekil bırakmamıştır. Bu tarz ise mazinin geleneksel hizmet biçimine uymuyor. Bunun sebeplerini izah edebilir misiniz?
[4] "Niçin Risale-i Nur'un şahsı manevisi var da İslamiyet'in şahsı manevisi yok?" şeklindeki sorulara nasıl cevap verebiliriz?
[5] "Dili kulağına itiraz etmez." derken, bunu hizmette nasıl algılamalıyız?
[6] Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin tavsiye ettiği “müsbet hareket metodu” hakkında kısa bir bilgi verir misiniz?
[7] "Hizmet nasıl olsa yürür, ben cüzi bir şeyler yapsam yeter." gibi düşüncelere karşı nasıl davranmalıyız?
[8] Risale-i Nur mesleğinde "sadakat ve sebat" manalarını nasıl anlamalıyız?
[9] Nefis terbiyesi için, tarikata mı intisap etmek gerekir, yoksa cemaate mi mensup olmak gerekir?
[10] Diyalog Girişimleri Hususuna Nasıl Bakmak Gerekiyor?
[11] Meşverete katılacak olan insanlar nasıl seçilmektedir, meşveret heyetinden çıkarılmak istenen biri ne yapmalı?
[12] Üstat'tan sonra onun şahs-ı manevisi namına Risale-i Nurlar onun mesleğini icra ediyor. Şu anki cemaatlerin konumu ve misyonu hangi boyuttadır?
[13] Üstad; "Müslümanların kimden ve nereden olursa olsun hizmetlerine taraftar olmak", düsturunu belirtirken pek çok yerde de Risale-i Nur mesleğine azami sadakat ve kanaatten bahsediyor. Burada bir tenakuz yok mudur?
[14] Nur dairesine girmek için ya da Nur dairesindeki hizmetlere ve dualara hissedar olabilmek için, bir Nur cemaatine ya da ağabeye bağlı olmak şart mıdır? Risale okuyup ondan feyz almak, Nur hizmetlerine hissedar olmak için yeterli olmaz mı?
[15] Nurcu Kimdir, Kime Denir, Nurculuk Nedir?
[16] Risale-i Nur okuyanlara "Nurcu" tabirini kullanmak doğru mudur? Nurculuk nedir?
[17] Nurculuk Bir Tarikat mıdır, Tarikata Girmekte Bir Sakınca Var mıdır?
[18] Dinler arası diyaloğu eleştirenler mi haklı, olması gerekir diyenler mi haklı?
[19] "İman", "namaz" ve "hizmet"in kafamızdaki yeri ve öncelikleri nasıl olmalıdır?
[20] İman hakikatlerinin hayatımıza, kalbimize, duygu ve düşüncelerimize girip kökleşmemesinin sebebi ne olabilir?
[21] "Nurcu" kelimesini kullanmalı mıyız? Çünkü bu kelimeyi ilk defa duyanlar, bunun kötü bir şey olduğunu düşünüyorlar; tavsiyeleriniz nelerdir?
[22] Nurculuk Nedir, Neden Bayanlar Değişik Giyiniyorlar?
[23] Nur medreselerindeki abiler hep "Üstad" diyor. Hz. Muhammed (asv) fazla demiyorlar... Üstadı, Peygamber Efendimiz'den daha mı üstün görüyorlar?
[24] Nurcuların imanla kabre girmesinin, kabirde azap görmemesine, cehenneme uğramamasına şümulü var mıdır?
[25] Risalelerde, Nur hizmetinin sahabe mesleği olduğu belirtilmektedir; bu ne demektir? Sahabe mesleğinin özellikleri ve dayanakları nelerdir? Sahabe mesleğine ve şuuruna sahip olabilmek için ne yapmalıyız?..
[26] Risale-i Nur Mesleğinin Hakikatleri ve Özellikleri Nelerdir?
[27] Tüm âdâb-ı muaşeret kuralları hakkında bilgi verir misiniz?
[28] Risale-i Nurların yasak olduğu dönem hakkında bilgi verir misiniz; okumak mı yasaktı, almak satmak mı yasaktı, Risalelere özel bir kanun mu vardı?
[29] Risaleleri çok okuduğu halde, amele dökemeyen, bildiğini yaşayamayanlara ne önerirsiniz? Zülcenaheyn olmak -ilmiyle amel etmek- hakkında ne dersiniz?..
[30] Sabah namazında yapılan dönerli okuma yeni kardeşlere biraz ağır geliyor. "Niye yapıyoruz?.." diye sorduklarında cevap veremiyoruz. Dönerli okuma yapma hakkında bilgi verir misiniz?
[31] Maddi ve manevi füyuzat hislerini terketmek ne demektir?
[32] Meşveret Cemaati Hakkında Bilgi Verir misiniz?
[33] Tesbihatta, nisaların şerrinden, fitnesinden belasından diye üç kez söylenmesinin nedeni nedir? Kadın fitnesi neden en büyük tehlikedir?
[34] Meşverette İstediğim Olmazsa Ne Yapmalıyım?
[35] Meşverette alınan kararlara uyulması şart mıdır? Uyulmaması durumunda bir sorumluluk altına girmiş olur muyuz?
[36] Nur cemaatinin farklı meşrepleri arasında ortak bir meşveretin olması şart mıdır?
[37] Risale-i Nur hakikatlerinin üzerinde yükselen, tasavvufî bir yaşam tarzı oluşturmak gerekiyor mu?
[38] Gece gündüz Risale-i Nur okuyan kardeşlerimizin, Üstad'a neden bu kadar taassubları var? Hâlbuki Risale'yi bu kadar okuyan birinin tassubu olmaması gerekmez mi? İfrat ve tefritten nasıl muhafaza olunabiliriz?
[39] Dershanelerde Risale´den başka dinî kitap okunmasına ve tavsiye edilmesine Üstad Hazretleri ne diyor? Böyle bir şey hizmete zarar verebilir mi?
[40] Risalelerde, Nur hizmetinin sahabe mesleği olduğu belirtilmektedir. Bu ne demektir? Sahabe mesleğinin özellikleri nelerdir? Bu özelliklerin dayanakları nedir?
[41] Namazdan sonra yaptığımız tesbihatın delili var mı? Üstad bu tesbihatı Peygamberimiz (asv)'den mi öğrenmiş? Bir de avuç içi aşağıya doğru çeviriyoruz, bunu Peygamberimiz yapıyor muydu?
[42] Yapılan hizmetlerden husule gelen sevapların iştirak-i emval-i uhreviye ciheti ile paylaştırılmasını anladım ama, şahsi ibadet sevabı nasıl paylaştırılır? O zaman tüm ibadetlerin sevabı dağıtılır, gibi bir şey çıkıyor ortaya. Bu nasıl olur?
[43] Bu hizmetin, dershanelerin dönmesi için elbette ki büyük bir maddiyat gerekiyor. Cemaatin para kaynağını merak ediyorum.
[44] Manevi kazanç, iştirak-i amali uhreviye, sadece Nur cemaatlerine mi hastır?
[45] Risale-i Nur camiasının, son güncel İsrail olaylarındaki tutumu nasıldır ve nasıl olmalıdır?
[46] Bazı Ağabeyler hiç Risale-i Nur'a layık hareketler yapmıyorlar. Bu kişiler cemaatten ayrılacağını söylese, cemaatin yüzde yetmiş beşini arkasından götürebilecek birileri... Ağabeylere yapılan aşırı muhabbetin nedeni nedir?
[47] Müslüman, herhangi bir tarikata veya bir mürşid-i kamile bağlanmak zorunda mı, mürşidi olmadan ilerlemek mümkün mü? Nur cemaatine mensup bir kişi tarikatta da devam edebilir mi?
[48] Cemaatin önemi hakkında Risalelerde bilgi var mıdır?
[49] "Risale-i Nur okuyanlar ilmihal bilmiyor." deniyor, buna nasıl cevap verilebilir?
[50] Hariç kimseler diyorlar ki; "Nur cemaatleri siyasete karışıp, tekrar vazgeçenler oldu." Nur cemaatleri siyasete karıştılar mı? Hiç karışmayan cemaat olmadı mı? Bu süreç nasıl gelişti?
[51] Günümüzde Risale-i Nur talabesi olmak için, Risale-i Nurları yazmak gerekir mi?
[52] Risale-i Nur hizmetlerinde; Fedakârlık Hisleri Nasıl Olmalıdır?
[53] Üstad hayattayken Hüsrev Ağabey ile arasının açıldığı söyleniyor. Hüsrev Ağabey ki Üstad'ın Risalelerde çok övdüğü ve Risalelerde birçok mektubu geçen bir Ağabeydir. Neden Üstad izin verdiği halde Latin harflerine karşı çıkmış?..
[54] İman hakikatlarından hoşlanan, doğru tespitleri olan, fakat iş icraata gelince kaybolan insanlara karşı davranış ve tutumumuz nasıl olmalı?
[55] Vakıflık olayının dinimizde yeri nedir? Vakıf Ağabeylere tarihte kimleri örnek gösterebiliriz. Mesela Suffa Ashabı olabilir mi? Ya da buna işaret eden ayet ve hadisler nelerdir?
[56] Hizmetimizde, tasavvufdaki manasıyla "riyazat" ve "erbain" gibi uzletler veya süreçler var mıdır?
[57] Nur Talabeleri Neden Kumaş Pantolon Giyiyorlar?
[58] Günümüzde Risale-i Nur hizmeti için şahıslara düşen görevler nelerdir? Nasıl bir şekilde çalışırsak Risale-i Nur'un hizmet dairesine girmiş oluruz?
[59] Risale-i Nur’a intisab eden kişiler de; gerek okumaları, gerek tefekkürleri, gerekse tesbihatları ve sair evradlarıyla bir nevi seyrü sülûk aşamasına girmiş olmuyorlar mı? Yani belli aşamaları olan bir manevi gelişim sürecine girmiyorlar mı?
[60] Tesbihat'ta "min şerrin nisa, belain nisa, fitnetin nisa" deniliyor. Neden sadece kadınlar denilmiş, erkeklerden de sığınmak gerekmez mi? Bir de mesela Üstadın isminin geçtiği bölümleri kendi mi eklemiş?..
[61] İbadetlerimizi Yapmak İçin Bir Cemaate Girmek Zorunda mıyız?
[62] Tesbihat'taki, "Ve hüve hayyün lâ yemut," ifadesinin akşam namazından sonra okunmamasının sebebi ne olabilir?
[63] Nur cemaati neden bu kadar ayrılıklar yaşamış, neden bu kadar grup var? Yazıcı, Okuyucu, Med-Zehra, Meşveret,.. Ayrılma olmasaydı da hepsi bir olsaydı daha büyük bir kuvvet olmaz mıydı?
[64] İmanımın kurtuluşu için tek başına Risale-i Nur yeterli mi? Tefsir, hadis ve ilmihal okumak lazım gelmiyor mu? Dershanelerde neden tefsir, hadis ve ilmihâl öğretilmiyor? Üstad bu konuda ne önermiştir?
[65] "Hüsrev'in bin kusuru olsa ben onun aleyhinde bulunmaktan korkarım..." Korkusuz Üstadımız dahi ona karşı gelmekten korkarken, neden diğer ağabeyler onun aleyhinde bulunmuşlardır?
[66] Risale-i Nur Hizmetinde Neden En Ehemmiyetli Şart İhlastır?
[67] Hayatını iman ve Kur'an hizmetine vakfetmek ne demektir? Vakıfın vazifeleri nelerdir? Bu zamanda vakıflığın ehemmiyeti nedir?
[68] "Santral Sabri", "Nur Fabrikası Sahibi Hafız Ali", "Gül Fabrikasının Katibi Hüsrev", "Pehlivanların Kahramanı Küçük Ali" gibi... Bazı ağabeylerin lakapları neye göre verilmiştir ya da neyi ifade etmektedir?
[69] Bir beldede Risale-i Nur yoluyla Kur'an'a hizmet eden insanların, maddi ya da manevi anlamda o beldeye getirileri nelerdir? Bir de sohbet yaparken niyetimizi nasıl yapmalıyız ki o belde de tam olarak faydalansın?
[70] Risale-i Nur hizmetinin bu memleketi İkinci Cihan Harbine sokmadığını okuyoruz. Bunu nasıl anlamalıyız? Zahiren abartı gibi gözüküyor. İkinci Dünya Savaşı'na girmeyişimizin asıl nedeni nedir?
[71] Hizmetin en efdali para yardımı mı, zaman mı, yoksa, hayatını adamak mı hayırlıdır?
[72] Risale-i Nur'da ilköğretim öğrencilerinin seviyelerine uygun ve verilmesi gereken parçalar hangileridir?
[73] Risalei Nur okumanın insanlarla iletişimde içine kapanıklık veya daha sosyal yapma gibi etki ve yansımaları var mı?
[74] Şirket-i maneviyeden herkese bitamamiha sevap geleceğini biliyoruz. Fakat herkes ayinesi miktarınca istifade edebilecek. Peki yine aynı şeye gelmiyor mu?
[75] Risale-i Nur'un Şahsı Manevisi Ne Demektir?
[76] Medrese-i Yusufiye, Medrese-i Nuriye ve Medresetü'z-Zehra kavramlarının açılımı nasıldır?
[77] Dershanelere, sohbetlere sevemediğim kişiler yüzünden gitmek istemiyorum; tabi ki bu mazeret sayılmaz, ama görmek istemiyorum. Evimde ailemle istifadeye çalışıyorum. Pozisyonumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
[78] İzlediğim bir videoda, hadislerden yola çıkılarak, ahir zamanda Ehl-i sünnetin tek, yalnız ve gariban kalacağı ifade edilmektedır. Halbuki başta Nur cemaati olmak üzere bir çok ekibin güzel hizmetleri vardır. Bu hizmeti yapanlar Ehl-i sünnet değil midir?
[79] "Kendine bir iş bul, düşünme derin derin." sözünü Nur mesleği ile nasıl alakalandırabilirz?
[80] "Min fitnetiddiniye"den maksat nedir; dinin fitnesi nasıl olur?
[81] İslam bir bütündür, neden cemaatlere ayrılmıştır, halbuki, ashab ayrılmamıştır. İslam'ı bilmeyenler bu hâlimize şaşırmaz mı? Neden sürekli Bediüzzaman'dan bahs ediliyor? Bunun gibi eleştirilere ne cevap verilebilir?
[82] Herhangi Bir Nur Cemaatine Katılmak İçin Ne Yapmak Lazımdır?
[83] Sırat-ı müstakim üzere olmak gerçekten zor. Ailemizi maalesef dersane ortamına benzetemiyoruz. Ben bu ortamlardan gerçekten çok yıprandım. Evimde dershane havası oluşmuyor. Dışarıdaki yangından kendimizi nasıl muhafaza edebiliriz?
[84] Özellikle bu dehşetli asrımızın (yaşadığımız sahil bölgesi) sefahatte çok zaman öldürülmesi, hizmette olan kardeşleri bile derinden etkiliyor. Önce kendimizi, sonra etrafımızı aç nefsimizin elinden nasıl Nurlarla doyurabiliriz?
[85] Ali Uçar Kimdir?
[86] Aidat, yardım ve himmet istemenin risalelerde bir ölçüsü var mıdır?
[87] Risale-i Nur okuyan ve hizmet halkasına dahil olan kişiler, önceki alışkanlıklarını, huylarını değiştirirler mi, karakterleri değişir mi?
[88] Üstad'ın Vakıflık Hakkında Beyanatı Var mı?
[89] Bazı Ağabeylerin aileleriyle hizmet adına ilgilenmemeleri hakkında... Halbuki en önemli hizmet kendi çocukları olması gerekmez mi? Halkın takdirini hemen aldıkları, çocuklarından daha geç alacakları için halka hizmet ediyorlar gibi geliyor bana...
[90] Namaz tesbihatındaki sıralamanın hikmeti nedir? Yerini değiştirmede bir mahsur var mı?
[91] Ders çalışmak ibadet midir? Derslerin zorluğundan ancak namazımı kılıyor, az da Risale okuyabiliyorum. Üstad bu konuda ne diyor?
[92] Üstadımız Risale-i Nurların çeşitli yerlerinde, bu eserlerle meşgul olanların inşallah yüzde seksen doksanının kabre imanlı gireceği müjdesini vermiştir. Üstadımız işaret ettiği azınlık kimlerdir, bu gruptaki insanların özellikleri nelerdir?
[93] Risale-i Nur'un kendini kapatması söz konusu olabilir mi? Bazı hakikatleri bildiğimiz hâlde davaya karşı lakaytlığımız nasipsizliğimizi mi gösterir? Eğer öyleyse bunu tedavisi nasıldır?
[94] Risale-i Nur hizmetlerinde ilmi ve fenni tahsil mi daha önemlidir, yoksa ihlas mı?
[95] Risaleleri bildiği ve hizmetinde bulunduğu hâlde bir insan; şehvetine esir olup namahreme bakmaktan haram levhiyata bakmaktan kendisini almıyorsa ne yapmalıdır? Bu resimlere kendi rızalarıyla malzeme olan kadın suretlerine bakmak neden haram?
[96] Risale-i Nur hizmetinde yeni meşreplere nereye kadar sınır var? Meşrep ihtilafının esma-i ilahiyenin tenevüünden olduğunu nurlardan öğrendik. Hedefe ulaşmak için birtakım günahları meşru görmek hizmet ve fedakarlık olarak görülebilir mi?
[97] Nur hizmetkârları bu dünyada pek azdır ve en çarpıcı tesbit ise, aralarında yine de az kişi Risaleleri tahkik ediyor. Risaleler nasıl tahkik edilir? İstikametimizi nasıl sürekli muhafaza ederiz?
[98] Türkiye'de ve dünyada yapılan hizmetlerin ana gayesi nedir? Eğer insanlara din, diyanet anlatmaksa, neden Türkiye bu konuda tatmin edilmeden, dünyaya hitap edilmeye başlanmıştır?
[99] Dava kardeşliği nasıl olur, dava kardeşliğinin özellikleri nelerdir?
[100] Beş vakit namazların arkasından yaptığımız tesbihatlerden sonra bazı sureleri okuyoruz. Bunların vakitlere göre ne gibi hikmetleri vardır?
[101] Nur hizmetinin hedefi nedir; altın nesili oluşturmak mı? Böyle ise bu oluşum kaç yıl sürer, bu nesil ne zaman vuku bulur?
[102] Sadakat nedir? Tesbihatta kullandığım sadikin kelimesine dahil olmama endişesi duyuyorum. Acaba tesbihattaki duaya dahil olabilmek için gerekli sadakat nedir?
[103] Risale-i Nur sohbetlerine gelip, "Neden Kur'an ya da ilmihal okumuyoruz, otuz iki farzı öğrenmiyoruz da öncelikle bunları okuyoruz?" şeklinde soranlara nasıl cevap verebiliriz?
[104] Hizbullah, El-Kaide gibi örgütlerin eylemlerinin Risale hizmetinde yeri var mıdır?
[105] Risale-i Nur mesleğinin hadisi şeriflere ve hadis ezberlemeye bakış açısı nasıldır?
[106] Abilere karşı tevazunun sınırı nedir? İnsan karşısındakini kendinden daha iyi, ahlaklı görmesi güzel bir şey olabilir, ama sanki bu bazen hayatımda rıza-yı ilahi değil de abilerin rızasını almaya yol açıyor gibi oluyor...
[107] Isparta kahramanları ve sahabe efendilerimizi ben meslek olarak birbirlerine yakın görüyorum. Bu benzetme caiz midir?
[108] Nur yolcusunun günlük veya haftalık şahsi kemalatı nasıl olmalıdır?
[109] Cevşen'in sonunda neden Nur cemaatine özel bir dua yapılıyor? Cevşen sahih bir dua ise, tüm Müslümanların istifadesine sunulurken, neden hususi manada Nur cemaatini belirten ifadelere bu genel anlamdaki dua kitabında yer veriliyor?
[110] Risaleleri tek başımıza okuyup hizmet etsek, manevi şirkete dahil olur muyuz? Şirketi maneviyede yer alabilmek için ne yapılmalıdır? Risalelerde yer alan, düsturları yerine getirmek kafi midir?
[111] Hizmet nedir ve nasıl oluyor? Ne yapmakla hizmet etmiş oluyoruz? Risale-i Nur okumak, yazmak ve dinlemek hizmet etmiş olmak için yeterli midir?
[112] Bir arkadaşım, Risale hizmeti Üstad zamanında yapıldı ve bitti diyor. Yirmi Birinci Yüzyıla hitap edemez diyor. Zira Üstad vefat etmiştir, diyor. Bu konuda görüşlerinizi paylaşırsanız memnun olurum.
[113] Acaba Allah, Nur hizmetinden razı mıdır? Resulullah bu hizmetlerden hoşnut mudur?
[114] Kâinattaki hadiseler ile Risale-i Nur hizmeti arasında bağlantı kurmak doğru mudur?
[115] Vakıflık nedir, kime vakıf denir, vakıflığın şartları nelerdir ve vakıflar ne iş yaparlar?
[116] Hak yol hangisidir? Eğer Risale-i Nur ise, Nakşibendiler nerede, İran nerede, Taliban nerde, Şia ve Lübnan nerede, Hamas nerede, Kadiriler nerede?..
[117] Bediüzzaman, iman'a ve Kur'an' a hizmetin öğrencilerinin omzuna konduğunu söylemiş midir? Her Risale-i Nur'u okuyan kişi Bediüzzaman'ın öğrencisi midir?
[118] Barla'daki mezarda Bayram Yüksel ve Ali Uçar Ağabeylerin ismi yazıyor. Ortadaki mezar kime ait olduğu konusunda bir bilginiz var mı?
[119] "Sadaka belayı defeder." hadisini, risalelerin okunması ve neşredilmesine nasıl tatbik edebiliriz?
[120] Nur cemaatlerine gidip gelirken, cemaatçi deyip dışlayanlar oluyor, bunlara karşı yaklaşımımız nasıl olmalıdır?
[121] Evlendikten sonra, evimde dersane havasını tutturamadım, eşimle birlikte cemaatle namaz kılamıyoruz, mütalaa yapamıyoruz, nasıl davranmam gerekiyor?
[122] Hizmette yaşıt olanların birbirine "abi/ağabey" diye hitap etmeleri ne kadar doğrudur?
[123] Yıllarını hizmete adamış, sonra bir şekilde ayrılmış bir zat için; "akıbetinin iyi olmayacağı, işlerinin yolunda gitmeyeceği" ifadelerinin doğruluk derecesi nedir?
[124] Üstad'ın; büyük günahları işlemeyenlerin bağışlanacağı ifadesini, şöyle yorumlayan şakirtler var: "Demek ki küçük günahları işlersek affedilecek. Bu nedenle küçük günahlara dikkat etmesek de olur." Bu mantık ne kadar doğrudur?
[125] Hizmet edenler neden bazen birbirleri ile uğraşıyorlar, şevklerini kırıyorlar?
[126] Allah yolunda ve hayırlı işlerde sarf edilen mal ve emekte, israf ve günah söz konusu değil midir?
[127] "Risale-i Nur dairesinde hizmet geniştir." deniliyor. Ancak sadece Risale-i Nur'u okuyup iyi anlatabileyim, diye hizmet biliniyor. Hizmet nedir doğrusu? Ne kadar geniştir?
[128] Risale-i Nur dershanelerine bir arkadaşım vasıtasıyla hediye götürdüm. Bu sefer aklıma Hatem-i Tai'nin, davete icabet etmediği ve bunun izzetine zıt olduğu aklıma geldi vazgeçtim, hediyeleri de kabul etmiyorum. Doğru mu yapıyorum?
[129] Bulunduğum ilçede oturmuş bir cemaat var. Abilerimizin çoğu yirmi -yirmi beş senelik. İlçemizde hizmetler bir türlü inkişaf etmiyor; yeni katılımlar yok. Ve yeni katılanları da küstürmek var. Biz gençlerin nasıl hareket etmesi gerekiyor?
[130] Dârülharp olan bir ülkede, dershanede cuma ve bayram namazı kılınabilir mi?
[131] Namaz tesbihatlarında Üstad'ın adının geçmesinin sebebi nedir?
[132] Irak'ta, Filistin'de, Afganistan'da kardeşlerimiz büyük eziyetler çekmektedirler. Cemaatin bu duruma tepkisiz kalmasının ya da az tepki göstermesinin hikmeti nedir acaba?
[133] Resim öğretmeniyim. Resimlerle Risale-i Nur'u anlatmak istiyorum. İnsan ve hayvan tasvirlerini temsili çiçeklerle anlatacağım. Ortaya güzel bir çalışma çıkarsa, hizmet etmiş olur muyum? Çalışmalarımın dersanelere asılmasının bir sakıncası olur mu?
[134] Hizmette fedakârlık, fenâ fi'l-ihvan gibi düsturları içimize yerleştirmeye ve fıtrat haline getirmeye nasıl muvaffak olabiliriz?..
[135] Güzel halleri devamlı hale getiremiyoruz. Kur'an, Cevşen, Risaleleri çokça okuyor, evrad okuyoruz. Fakat bazen de farzı dahi kılma isteği olmuyor. Daimi bir şevk, mutlak takva için ne yapmalıyım?
[136] "Peygamberim Hz. Muhammed (asv), ben onun hayatına bakarım; Bediüzzaman ve eserleri beni ilgilendirmez." diyen ve hizmetten haberi olmayan birisine Risale-i Nur'u nasıl tanıtacağız?
[137] Risale-i Nur ile meşgul olan biri, eş seçiminde neye dikkat etmelidir; farklı meslek veya meşrepten veya Risaleleri hiç bilmeyenlerle de evlenebilir mi?
[138] Üstadımızın açmış olduğu bu cadde-i kübrada, tam hakiki bir Nur talabesi olmak için illa vakıf kalmak mı gerekiyor, vakıf olmak şart mı, makbuliyetin ölçüsü ne olabilir?
[139] Devamlı Risale-i Nur ile meşgul olan, lakin küçük günahlar işleyen bir Nur talabesi mi, yoksa ehl-i ilim olmayan kendini küçük günahlardan bile muhafaza eden, bir hak tarikata mensup bir mürid mi daha efdaldir?
[140] Üstadımızın, sürekli Hulusi Ağabey'e birincilik makamını vermesinin hikmeti nedir?
[141] Hizmette atıl olduğumuzu düşünüyorsak, bunun sebebi ne olabilir?
[142] Sahabe mesleği tasavvuftan daha üstünse, neden sahabelerden sonra gelenler bu mesleği sürdüremediler de tasavvufu başlattılar? Üstad'la, sahabe mesleğinin tekrar tahakkuk ettiğini dikkate alırsak, Üstadı nasıl değerlendirmeliyiz?
[143] Risale-i Nur'daki sistem, kıyamete kadar geçerli olacak bir sistem midir, yoksa ileride yeni bir sistem gelebilir mi? Bu konuda bilgilendirir misiniz?
[144] Bir yerde, "Gavs-ı A'zam, İmam Rabbani, İmam Gazali gibi büyük veliler de velayeti kübra yolundan gitmiştir." demişsiniz. Ama onlar yıllarca riyazet, halvet yaptıktan sonra bu yola girmişlerdir. Ancak sahabe mesleğinde riyazet ve halvet hiç bulunmamaktadır.
[145] Arkadaşlarla konuşurken Üstad'ın şirket-i maneviye hususunda dayandığı âyet ve hadisler soruldu. Bu konuda yardımcı olur musunuz?
[146] Ben yeni evliyim. Bekârken Risaleleri daha düzenli okuyordum. Şimdi hizmete devam ediyorum ama okuma konusunda eksikliklerim oldu ve bu benim içimde büyük boşluk oluşturuyor. Ne önerirsiniz?
[147] Nur Cemaatinin Rabbani Bir Metot İzleyip İzlemediğini Nasıl Anlayacağız?
[148] Üstad, zamanın cemaat zamanı olduğunu söylüyor. Eski zamanla günümüz arasında nasıl farklar var? Şahs-ı manevî teşkil etmenin şart ve esasları nelerdir?
[149] Risale-i Nur hizmetinin kerametinin tevafuklar olması konusunu açıklayabilir misiniz?
[150] Risale-i Nur'da Rabıta Yapmak Var mıdır?
[151] Bazen hizmetin maslahatı açısından insan çok ciddi boyutlara varan teviller yapmak zorunda kalabiliyor. Fakat netice veriyor. Maslahat için tevil caiz mi, konu hakkında bilgi verir misiniz?
[152] "İştirak-i amal-i uhreviye" düsturu Nur talebelerine mi hastır?
[153] Risale-i Nur ile tanıştım; inandığımız gibi yaşamak için ne yapmalıyız?
[154] Hizmet içinde müsbet rekabet mümkün müdür? Menfi bir hâl almaya başladıysa nasıl izale edilir? Netice mutlaka ayrılmak mı olur?
[155] "Nurcuların yaptıkları namaz tesbihati bid'attir." diyenlere nasıl cevap verebiliriz?
[156] Hüsrev Ağabey'den, Üstad'ın vekili olarak bahsediliyor. Hüsrev Ağabey'in değerli bir zat olduğunu biliyorum, ama vekillik söz konusu mu? Üstad yerine geçecek bir varis bırakmış mıdır?
[157] Hizmetlerimizin sevabı, biz ahirete gittikten sonra da devam edecek mi?
[158] Nur cemaatinin birçok kolu var, hepsi de sadece kendi liderlerini Üstad'ın seçtiğini yani "Benden sonra sen bu cemaatin başına geç." dediğini iddaa ediyorlar... Bu durumda biz ne yapalım, kim gerçekleri söylüyor?
[159] Risaleler herkese hitap etmiyor mu; Nur cemaatine herkes gidemez mi? "Nur Cemaati herkesi aralarına almaz, onlar yanlız yüksek okuyanları aralarına alır." şeklindeki söylentiler doğru mu?
[160] Risale-i Nur'un makamına bakıp, sırf onun yüce makamına göre hizmet etmeyi düşünmek caiz midir?
[161] "İslâm'da kişiye ancak çalıştığı kadar vardır." denir; ama Üstad bu hususta "Bir Nur talabesinin yaptığına başkası ortak olabilir şirketi maneviyece." diyor. Peki bunun kesinliği ne derecedir, bilgi verir misiniz?
[162] Hizmet nedir, nasıl yapılmalıdır? Haftada bir kez derse gitmekle hizmet yapmış olunuyor mu?
[163] Üstad Nur Risalelerinin "velayet-i kübra" yolunu açtığını ifade etmektedir. Bu Risaleleri okuyanların velayet-i kübradan hisseleri nedir?
[164] Hizmetin düsturlarından olan, fedakârlığa yönelten en büyük etmenlerden şefkate, şefkat ufkuna nasıl ulaşırız?
[165] Risale-i Nur dairesinde Peygamber Efendimiz'in ümmeti için de şirket-i maneviye söz konusu mudur?
[166] Cemaat mesleğinden ilk bahseden Üstad mıdır? Hizmetin tarikatla değil, cemaatle ve hakikatle olacağını ilk beyan edip meslek haline gelmesini sağlayan kişi Üstad mıdır? İslâm âlemi cemaati Üstad'dan mı talim etti?
[167] Nur talebeleri arasında hoşgörü ve anlayışa bazen gereken önem verilmiyor. Mesela hastalanan bir kardeşin derse gelmemesi hususunda, gereken özeni göstermediği vs. Bu konulara bakış açımız nasıl olmalı?
[168] Efendimiz buyuruyor ki: "Hiç kimse için kalkılmaz. Ancak Allah için ayakta durulur." Acaba cemaat içinde oturulurken, sohbet başlamadan önce, gelen kişi büyük olsun küçük olsun, kalkmamamızı mı bize bildiriyor?..
[169] Risale-i Nur Mesleğinde Aşk Var mıdır?
[170] Nur medreselerinin hizmet içerisindeki önemi nedir?
[171] Uzun tesbihatta "kadının fitnesi, şerrinden ve belasından" Allah'a sığınıyoruz; peki kadınlar bu kısmı okumamalı mı, yoksa nasıl okumalı?
[172] Hatiplik ve konuşma eksikliği olan birinin vakıflık yapması doğru değil diye düşünüyorum, ne yapmamı tavsiye edersiniz?
[173] Meşveret kararından sonra "Ben tatmin olmadım." deyip sorun çıkaran kardeşlere karşı tavrımız nasıl olmalı?
[174] Nur cemaatine yeni girmiş bazı insanlarda, dedikodu, gıybet, enaniyet, hatta namaz kılmayanlar da oluyor. Bunlar da milleti cemaatten soğutuyor, milyonlarca güzel insanı bu birkaç kişi yüzünden silebiliyorlar; konuyu nasıl değerlendirmeliyiz?
[175] Medresede kalıyorum, ama orada hatalar görüyorum, aradığım uhuvveti göremiyorum. Üstad zamanında da böyle sıkıntılar olmuş mu, ne yapabilirim bu konuda?
[176] Ramazan'ın son on gününde, Nur dersanelerinde -içinde her zaman beş vakit namaz kılınmayan- itikafa girebilir miyiz?
[177] Yatılı kalınmayan bir bayan medresesinde; şehir dışından gelen bir aileyi misafir olarak ağırlamak uygun mu? Bazı kardeşlerimizin bundan dolayı küsüp, derslere gelmeyi bırakmaları doğru olur mu?
[178] Yapılan bağış veya aidatlarla, hizmete ait mekânlarda, yemek ikramı verilmesi uygun mudur? Üstadımız ücretini vermediği ikramları kabul etmezken, bizler bunu yapabilir miyiz? Yoksa yediğimiz miktarda para vermek mi gerekir?
[179] Sohbetlere ve kitap okuma programlarına, dünyevi şerlerden korunmak için gitmek, ihlas düsturlarına aykırı mıdır?
[180] "Mahmud" ismi Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden midir? Tesbihatta okuyoruz ama; bu hususta ayet-hadis var mı?
[181] Cemaat olarak vaktimizin çoğunu medresemizde geçiriyoruz ve yeme-içme oluyor. Maddi ihtiyaçlar da genellikle has ablalar tarafından temin ediliyor. Oraya gelen erzaklar ve ikramlardan, medresede kalan talebeler haricindeki bizlerin faydalanması doğru olur mu? Yoksa istiğna mı gerek?
[182] Risale-i Nur derslerine düzenli gelen cemaatin manevi inkişafı için neler yapılabilir?
[183] Risale-i Nur derslerine düzenli gelen cemaatin fedakarlık hissinin inkişafı için neler yapılabilir?
[184] Medresede kalmak için alınan talebeler neye göre seçilmeli veya hangi sebeplere göre çıkarılmalı? Mesela tesbihatları yapmayan, okumaları aksatan, sigara içen, küfürlü konuşan vs bunlara nasıl yaklaşmalıyız?
[185] Hizmette devam edip evlenmemek konusunda; Allah, Peygamber, Üstad ve valideyn hakkını nasıl değerlendirmeliyiz? ...
[186] Eskiden olduğu gibi hizmette olamıyorum. Manevi olarak epey zayıfladım. Bana birkaç tavsiyede bulunur musunuz?
[187] Nur medreselerindeki demirbaş eşyalar, vakıf malına girer mi? Medreselerdeki eskiyen eşyaların satılması veya yenileriyle değiştirilmesini, vakıf malı hassasiyeti noktasından izah eder misiniz?
[188] "Meşveret kararlarını yerine getirmezsek sorumlu oluruz." diye, istişareyi terk etmek doğru olur mu?
[189] Cemaatin meşveret ehli olup olmadığını nasıl anlamalıyız; eğer meşveret ehli cemaatte bulunamazsa, meşveretsiz hizmet nasıl yapılabilir?
[190] Bir dava adamının notlarında geçen, Zübeyir Gündüzalp Ağabey'in; "Genç yaşta riyazet, ruhi bir hastalıktır." ifadesini nasıl yorumlayabiliriz?
[191] Üstad hayatı boyunca kimseden maddi bir beklenti ve destek almadan yaşadığını ifade ediyor. Peki bir cemaatin Kur'an kursu için halktan para toplaması, istiğna düsturuna aykırı değil mi?
[192] Nur cemaati içerisinde, diyalog çalışması yapan bir birim veya yapı var mı? Üstad diyalog girişimini başlatan kişi midir?
[193] Risale-i Nur'u anlayamıyorum; Hristiyanlara bakış tarzı ve mehdilik?.. Cemaatte bir tümü kapsayacak meşveret görünmüyor; sorularımın cevapları beni tatmin etmiyor. "Risale hakikattir, burhandır." deniyor, ben cevaplarda göremiyorum. Nasıl çalışmaktır, anlamada mı eksik var?..
[194] Cemaat içinde alınan meşveret kararlarının bağlayıcılığı ne ölçüdedir, izah eder misiniz?
[195] Bu zamanda cemaate bağlı olmak, derslere gitmek neden önemli? Bunun manevi ve ruhi faydaları neler olabilir?
[196] Medreselerde veya vakıf binalarında, para karşılığı kişinin kendi hesabına hacamat yapması uygun mudur?
[197] Nurculuk nedir, Ülkücülük nedir? Bu iki grup arasındaki farklar nelerdir? Ülkü ocaklarına Risale-i Nur dersi yapmaya davet edildiğimizde gidebilir miyiz?
[198] Yanlışlıkla devletten bize geçen maddi hakları geri iade etmemiz mümkün değilse, Risale okunan medreselere veya medrese inşaatlarına veya vakıflara verebilir miyiz?
[199] Tıp fakültesinde son sınıf öğrencisiyim, ama mesleğimi icra etmek istemiyor ve vaktimi iman hakikatleri ile geçirmek istiyorum. Bu konuda ne önerirsiniz?
[200] Lise talebelerinin başında müdebbirlik yapan biri olarak; öğrencileri önce sabah namazına kaldırma, sonra okula yollama gibi şeyler bana angarya gibi geliyor. Önerileriniz neler olabilir?
[201] "Kandil gecelerinde, Nur medreselerinde neden mevlit okunmuyor?" diyenlere nasıl cevap verilebilir?
[202] Nur hizmetinde dersanede kalmak isteyenler hangi kurallara uymalı, bu kurallar yeni gelenlere mi, yoksa herkese mi şamil edilmeli? Tekkelerde olduğu gibi bir kimse imtihan edebilir mi; kurallar nasıl olmalı?
[203] "Şeriat ikinci üçüncü derecededir, birinci olan iman hizmetidir." fikrini savunan nurcular var, bu düşünce doğru mu?
[204] Risale-i Nur'un mehdilik cereyanı olduğu kanaatindeyiz. Peki Mehdinin üç vazifesi umumi değil mi? Risaleler ve Üstad'ın davası neden hala cihanşümul değil?