Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Risale-i Nur okurken en iyi şekilde nasıl istifade edebiliriz? Sesli okumak mı, sessiz okumak mı? Çok okumak mı, düşünerek az okumak mı? Okuma sırası?.. Ayrıca Cevşen ve sair evradları okumanın Risale-i Nur'dan istifadeye faydası var mı?
[2] Nur talebelerinin sadece Risale-i Nur okudukları, tenkit yollu olarak söyleniyor. Ne dersiniz?
[3] Risale-i Nur'u anlamıyoruz, Kur'an-ı Kerim meali okunsa yeterli olmaz mı; diyenlere nasıl cevap vermeliyiz? Yalnızca meal okumak sakıncalı mıdır?
[4] Bazı kimseler "Niçin Risale-i Nurları çok okuyorsunuz da başka kitapları okumuyorsunuz? Hadis, meal okumayacak mıyız?" diyorlar. Bu düşünceyi nasıl değerlendirirsiniz?
[5] Risale-i Nur Okumanın İnsana Faydaları Nelerdir?
[6] Bazı kimseler, “Risâle-i Nur'un hocası Risâle-i Nur'dur.” ifadelerini delil getirerek “Bu eserlerin şerh ve izahına gerek yoktur.” diyorlar. Sizin bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz?
[7] Risale-i Nur Külliyat'nı kaç defa okumalıyız? "Beş veya on beş defa devrettikten sonra, başka kitapları da okuyabilirsin." şeklindeki ifadeler ne derece doğrudur?
[8] Risale-i Nur'u okumak istediği halde, anlamadığı için sıkılanlara ne tavsiye edersiniz?
[9] Risale-i Nur okumaya nereden başlamalı, okuma sırası nasıl olmalı, nasıl takip etmeli; istifademizi arttırmak için ne yapmalıyız?
[10] Risaleler nasıl okunmalı? Üstad'ın “…Gazete gibi okumayınız.” tavsiyesini nasıl anlamalıyız?
[11] Üstad'ın kendi telif ettiği eserlerini müteaddit defa okuduğunu söylemesini nasıl anlayacağız?
[12] Sözlüklü, dipnotlu, lügatlı Risale okumanın zararlarını izah eder misiniz?
[13] Risale-i Nur'un dışında kitap okuyamaz mıyız? Bu konuya bakış açımız nasıl olmalıdır?
[14] Risale-i Nurları okumada yaşa göre farklılıklar olur mu? Nasıl okumak gerekir; çok okumak mı tercih edilmeli yoksa mütalaa ve müzakere ağırlıklı okumak mı tercih edilmelidir?
[15] Risale-i Nurlar ile zamanın âlimi nasıl olunabilir; ilim talebesi ile ilgili yerler var mıdır? Risaleler dışında önerebileceğiniz kitaplar var mıdır?
[16] Risale-i Nurları okuyoruz ama anlayamıyoruz; bu konuda tavsiyeleriniz nelerdir?
[17] Kadınlar hayızlı durumda Risale-i Nur okuyabilirler mi? Veya bilgisayardan, televizyondan yararlanarak Nurlardan istifade edebilirler mi?
[18] Risale-i Nur Küllüyatı'ndan okumaya başlarken, hangisinden başlarsak anlama açısından daha iyi olabilir?
[19] Bazı tarikat şeyhlerinin ders programı olarak Risale-i Nur okutması, Risalelerin tarikat ile iç içe olabileceğinin göstergesi mi olur, bilgi verir misiniz?
[20] Allah'a inanmayanlara, ateistlere Risalelerden hangi bahisler okunabilir?
[21] Risale-i Nur'un aklı, ruhu, kalbi nurlandırmasını izah eder misiniz, nasıl anlamalıyız?
[22] Risalelerin okunması ile zeka ve hafızanın gelişmesi arasındaki bağlantı nedir? Nerede Risaleleleri okuyan birini görsem hem zekileşiyor hem de hafizası gelişiyor.
[23] Risale-i Nur okuma programlarında, latifelerimize çok yüklenme olmuyor mu? Saatlerce okumak ağır olmuyor mu?
[24] Risaleleri dikkat ve tefekkür ile okumamız tavsiye ediliyor; bu tabirleri izah eder misiniz?
[25] "Bir asrın dini mevzulardaki arıza ve hastalıklarına; önce tamir, sonra tahkim, sonra da tezyin yoluyla hareket edilir" diye geçiyor. Şimdi ben imana ait Risale-i Nur haricindeki bir kitabı okurken, tezyin babında düşünerek okusam doğru olur mu?
[26] Risaleleri Çok Okumak Bizi Hayattan Soyutlar mı?
[27] Risale-i Nurları okuyoruz, ancak hayatımıza tatbik edemiyoruz. Bu hakikatleri tam anlamıyla yaşayabilmek için ne yapmalıyız?
[28] Bir sene Risaleleri anlayarak okuyanın alim olmasının hükmü nedir; Kur'an'da mı geçiyor, Peygamberimiz mi müjdelemiş; çok iddialı olmuyor mu bu fikir?
[29] Risale-i Nur Okumaları ve Mütalaa Nasıl Yapılmalıdır; Not Almamızı Önerir misiniz?
[30] İnsanların ibadet edermişcesine Risale okumasının ve hatta bunu da yeterli görmesinin ne tür bir dayanağı vardır?
[31] Risalelerden hüküm çıkarılabilir mi? Yani bir kimse Risaleleri kendi başına okusa, başkasına sormadan hüküm çıkarsa uygun olur mu?
[32] Bütün hasselerimizle, bir ayet veya kelimelerden (hadis veya risale) bütün mana tabakalarını hissetmek ve anlamak için neler yapılmalı?
[33] Risale-i Nur'daki konuları unutmamak için, okurken nasıl bir yol izlemeliyim?
[34] Risaleleri anlamadan bile, devamlı her gün okumakta fayda var mı acaba? Üstadımız ne demiş bu konuda?
[35] Risale-i Nurların Kur'an-ı Kerim'den çok okunduğu iddiasına nasıl cevap verilebilir?
[36] Lahikaları okumak, Risaleleri anlamamızda etkili olabilir mi? Lahikaları okumanın faydaları veya önemi nedir?
[37] "Risale-i Nur okuyanların istidat ve kabiliyetleri gelişir." ne demektir, nasıl anlamalıyız?
[38] Risale-i Nur, gafletimizden dolayı bizimle konuşmuyor olabilir bazen. Nurlara vermemiz gereken ehemmiyet nedir, Risalelerle nasıl ferden ferda muhatab olabiliriz?
[39] "Risale-i Nurları neden okuyoruz?" sorusuna nasıl cevap vermeliyiz?
[40] Risale-i Nur dışındaki tefsirleri okumalı mıyız, yoksa bu zamanda Risale-i Nur tefsir olarak kafi midir?
[41] Esas kaynak olarak Kur'an ve hadis varken, neden önceliği Risalelere vermemiz gerekir? Neden derslerinizde bir cümle dahi meal okunmuyor? Neden sadece Üstad'ınızın penceresinden bakmak dayatılıyor, Üstad'dan önce Kur'an anlaşılmıyor muydu?
[42] Risale okumak neden önemlidir? Tercih yapmamız gerekirse, öncelikle okumamız gereken hangi kitap olmalıdır?
[43] "Risale okuyanın dünya hayatı kolaylaşır, işlerinde muvaffakiyeti artar; hafıza-kavrama becerisi ziyadeleşir." Bazen Nurlarla meşgul iken, aklım bu gibi hikmet ve faydalara gidiyor. İhlasıma zarar verir mi?
[44] Risale okumak için elimize kitap aldığımızda, sanki uykuya davetiye göndermişiz gibi uyku da birlikte geliyor; bundan nasıl kurtulabiliriz?
[45] "Risale okumanın zamanı geçti.", şeklindeki eleştirilere nasıl cevap vermeliyiz?
[46] Hızlı okuma tekniklerini Risalelerde uygulamamız doğru mu?
[47] Risaleleri okurken, kelimelerin altını çizmekte bir sakınca var mıdır?
[48] Hangi Risaleler şevk kaynağı olabilir; okumam için öneride bulunur musunuz?
[49] Risale-i Nur'u çok okumak abartı mı; Risalelerin Kur'an-ı Kerim'den daha çok okunduğu söylenebilir mi?
[50] Kur'an'ı Arapça harflerle okumanın sevabı, her harf için en az on hasene. Bu Arapça'nın kutsal bir dil olduğunun da ispatı. Osmanlıca olan Risale-i Nurlar için de aynı şey söylenebilir mi?
[51] Siyer, yani Peygamber Efendimiz (asv)'ın hayatı mı, Tarihçe-i Hayat mı önce okunmalı?
[52] Risale-i Nur'u Osmanlıca'dan mı Okumalıyız?
[53] Risale-i Nurları kitaptan okumak yerine, seslendirilmesini dinlemek aynı feyzi verir mi? Okumak ile dinlemek arasında istifade ve feyz olarak fark var mıdır?
[54] Risalelerdeki Fihristleri Okumalı mıyız?
[55] Risale Okumada Ülfeti Nasıl Yenebiliriz?
[56] Üstad, "Size Risale-i Nur kâfi gelecektir." diyor. Fakat bazı abiler, diğer tefsir kitaplarını da okumamızı önerirken, bazı çevreler tefsir ve hadis okunmasına bile karşı çıkıyorlar. Acaba ben Üstad'ın dediğini tam anlayamadım mı?..
[57] Risaleleri iştiyakla okuyan cami hocaları çok az değil mi? Ayrıca gençlerden de okuyup anlayamayanlar var. Üniversitelerde araştırma konusu yapılmıyor. Peki fütuhat nasıl olacak?
[58] Bu zamanda, imanı kuvvetlendirmenin ve kabre imanla girmenin en kolay yolu Risale okumak ve anlamaktır bildiğim kadarıyla,.. Diğer mücedditler zamanında, onların kitaplarını okumak da o zamanın en kestirme yolları mıydı?
[59] Risale-i Nur Külliyatı'na başlıyacağım kısmet olursa, ama nereden başlayacağımı bilmiyorum; yardımcı olur musunuz?
[60] İçtima-i hayattaki kardeşlerin mesai saatlerinde Risale-i Nur okumaları gerekir mi; çalışma saatleri dışında vakti olmayanlara ne önerirsiniz?
[61] Zübeyir Ağabey: "Külliyatı üç defa okumadan lügate bakmaya lüzum yok. Sen lügat öğrenmiyorsun ki, Risale okuyorsun." diyor. Bu tavsiyeyi nasıl anlamalıyız?
[62] Risale-i Nur'u anlamak adına okumaya nereden başlamalıyım; okuma sırası nasıl olmalıdır?
[63] Osmanlıca öğrenmek, anlamakta zorlandığımız Risalelerin anlaşılmasında nasıl bir etki yapar?
[64] Risaleleri okumak tek başına yeterli midir; fıkıh, ilmihal, hadis, meal okumak gerekir mi?
[65] Risaleleri yeni okumaya başladım; ancak eski okuduklarımı unutuyor gibiyim. Daha çok nasıl istifade edebilir?
[66] "Sadece bir eserden faydalanmak hatadır. Çünkü müellifi beşer olduğu için hataları olabilir ve vardır ve bu hatalar onu takip edenler tarafından kabul görür." Sadece Risalelere müracaat etmemizi yanlış bulan iyi niyetli birine nasıl cevap verebiliriz?
[67] Risale-i Nur'u anlamadığını, kelimelerin kendisine çok yabancı geldiğini ifade eden birine karşı ne yapmalı?
[68] Risaleleri okuyorum ama anlayamıyorum; anlamak için ne yapmam gerekiyor?
[69] Risale-i Nur'u anlamasak da sırf ibadet niyetiyle okumak fayda sağlar mı?
[70] Risalelere Kendimizi Muhatap Ederek Okumak Nasıl Olur?
[71] Risaleleri müzakere ederek okumayı izah eder misiniz?
[72] Yüzlerce anlaşılmayan kavramla donatılmış Risale-i Nur’un özel bir lügati yok mu?
[73] Risale-i Nur eserlerini bir kere okumak yeterli midir? Hangi konuları daha sık okumak gerekiyor? Risale-i Nur'da bu sorunun cevabı var mıdır?
[74] Risaleleri sürekli okumak, bir seyrü sülûk olarak düşünülebilir mi?
[75] Uzun süredir Risale- i Nurları okuyorum, ama istediğim o tahkiki imanı, yani şübhesiz imanı elde edemedim. Bunun sebepleri ne olabilir?
[76] Risale-i Nur okudukça bir insanda ne gibi değişiklikler olur?
[77] Zübeyir Gündüzalp Ağabey'in bir kardeşe; "Genç iken Risale-i Nur oku, evradları yaşlanınca okursun, Risaleleri daha çok oku." dediğini okudum. Bunu nasıl anlamalıyız?
[78] Risale-i Nur okumaya başlamadan salavat ve besmele çekiyoruz; okurken ayetler gelince, ayrıca "besmele" ve sonunda "sadakallahulazim" demek gerekiyor mu?
[79] Risale-i Nur'un mükemmel bir psikolog olduğunu biliyorum. Bunun yanında alanım psikoloji olduğu için, ilgili kitapları zevkle okuyorum. Bazı çevreler tarafından Risale-i Nur'a kanaat etmem gerektiği söyleniyor. Bu konuda tam ölçümüz ne olmalıdır?
[80] Ahir zamanın en koyu zaman diliminde yaşıyoruz belkide... Şirk, hased, kin, dedikodu, taklidi iman, zina vs... Yani bu gibi bir bataklığa düşmemek için kendi ve diğerlerinin nefsimizi terbiye için Nurlardan hangi bahisleri adeta ezbere bilmemiz gerekiyor?
[81] Üstadımız, "Risale-i Nur okuyanın istidat ve kabiliyetleri açığa çıkar." diyor; bu ne demektir?
[82] Ben elimden geldikçe Risale-i Nurları okumaya çalışıyorum ama; çoğu zaman vesvese geliyor bana. Ne önerirsiniz?
[83] Aklî okuma ile kalbî okumanın arasındaki fark nedir? Bu okuma nasıl meleke haline getirilebilir? "Zevkle okumaya çalışmak, kalben teveccüh etmek" ne demektir?
[84] "Risale okurken akıl anlamazsa da ruhunuz anlar, hissesiz kalmaz." şeklindeki ifade ne derece doğrudur, nasıl anlaşılmalıdır?
[85] "Risale-i Nur'un hocası Risale-i Nur'dur." ifadesini nasıl anlamalıyız, lügatlı risaleleri okumayacak mıyız?
[86] Kaza namazları olan birisinin Risale-i Nur okumasını değerlendirir misiniz?
[87] Risale okumada zamanımızı nasıl kullanmalıyız, sürekli okumak mı gerekir?
[88] Risalelere kendi fikrimle müdahale etmemenin yolunu ezberlemede buldum. Risaleleri yorumlayanlar da çoğaldı. Risale-i Nur'un kelimeleri aşınıyor. Halbuki, bu kavramlar yeterince de çalışılmış değil. Çoktan Risale-i Nur'u aştık gibime geliyor?!.
[89] Kur'an, Cevşen ve Risale okumak için "çetele / çizelge" tutuyoruz. Bir arkadaşımız bunun riya olabileceğini söyledi. Çetele tutmada bir sakınca var mıdır?
[90] Bazen Risale okuma isteği içimden gelmiyor, bu konu hakkında ne önerirsiniz?
[91] Aşırı tefekkür insanı delirtir mi, Risaleleri çok okuyup da aklını kaybeden yok mu?
[92] Risaleleri okumak ibadet midir? İlim tahsilinin hikmetlerini yazar mısınız; tercihimiz nasıl olmalı, ilim mi ezkar mı?
[93] Risale-i Nur Okurken Üstad'ın Ruhaniyeti Yanımızda Olur mu?
[94] Risaleleri okuduğum halde, oradaki hakikatleri yaşayamıyorum, amellerime yansıtamıyor dolayısıyla da ümitsizliğe düşüyorum; yeisten kurtulmam için ne önerirsiniz?
[95] Risalelerde geçen Arapça ve Farsça ifadeleri okumak zorunda mıyız?
[96] Yirmi beş defa Külliyatı okuyan birisi, aynı istikrarla okumaya devam etmeli midir? Yoksa Külliyatı belli bir miktarı günlük okumak kaydıyla bırakıp, diğer kitaplara yoğunlaşabilir mi?
[97] Risaleler dışındaki kitaplardan (tefsir, fıkıh, ilmihal) tavsiye edebileceğiniz eserler nelerdir?
[98] Risale-i Nurların İnsana Taktığı Gözlük Nasıldır?
[99] Arapça öğrenmek mi, yoksa Arapça'ya ayıracağım zamanda Risale okumak mı benim için daha iyi olur?
[100] Risale-i Nurlarda Kur'an'ın tümü anlatılmıyor. Bizler sadece Risale okumakla, Kur'an'ı anlamama konusunda mesul olmuyor muyuz?
[101] Risaleleri okumanın rızkı arttırdığı, bereket ihsan ettiği söyleniyor. Bunun hakkında Risale-i Nur dairesi içinde yaşanmış örnekler var mıdır?
[102] Kur'an'ın Hıfzı mı Risalelerin Okunması mı; Hangisi Daha Önce Gelir?..
[103] Risale-i Nurları okumak, iman ilmi olduğundan dolayı "farzdır" denilebilir mi?
[104] Risaleleri okurken, Üstad'dan ders alıyor gibi mi yapmalıyız?
[105] Okuma ve ilim tahsilinde bıkkınlık, vesvese ve ülfet gibi şeylerden nasıl kurtulabiliriz?
[106] Risale-i Nur'u okuyanlarda şevk, açılma, durgunluk, sabır, sebat gibi dönemleri var, denilebilir mi?
[107] Risaleleri gazete gibi ve anlamadan okursak, sevap kazanır mıyız? Bunda bir sakınca var mıdır?
[108] Risaleleri okuyorum ama anlayamıyorum; anlamak için ne yapmam gerekiyor?
[109] Risaleleri yıllardır okuduğum halde neden etkisi uzun süreli olmuyor? Sanki bir iki saat sonra kaybolup gidiyor, gibime geliyor. Okuduklarımız, hislerimize ve duygularımıza yerleşemiyor mu acaba; tesirini nasıl ölçebiliriz?
[110] Risaleleri okurken, yanında dergi, kitap gibi başka eserleri de okuyabilir miyiz? Bulunduğum ortamda okuyoruz ve istifade de ediyorum. Burada ölçümüz ne olmalıdır?
[111] Risale-i Nurlarda altı yüz kırk iki ayetin tefsiri olduğunu biliyorum. Kur'an'a tam anlamıyla muhatap olabilmek için Risaleleri okumak yeterli midir? Bir arkadaş Risalelerin icmalen tüm Kur'an'a ayna olduğunu söylemişti. Ayrıca Risalelerin batınî gelenekten gelen bir tefsir olduğu söyleniyor. Ne dersiniz?
[112] Risaleleri günümüzde bazı insanların anlamakta zorluk çektiği aşikardır. Mesela köy yerlerinde yaşamış olan ve teknolojiden uzak yaşayan insanlar gibi. Onların durumu nedir? Demem o ki, kainata bakarak herkes Allah'ı tanıyacak seviyede değil. Anlayamayanların durumu ne olacak acaba?
[113] Risale-i Nurları çok defa okudum; şimdi bana tekrar okuma hissi gelmiyor. Sebebi şu: Aynı cümleleri tekrar okumak insanı sıkıyor gibi oluyor. Ben Risale-i Nur'u çok seviyorum, ama aynı cümleleri okumak bana sıkıcı gelmeye başladı. Ne yapmam lazım; nasıl bir yol takip edelim?
[114] "Risale-i Nur'u günde on bir sayfa okuyan; bulunduğu yerde tasarruf sahibi olur." şeklinde Bediüzzaman'ın bir sözü var mı; varsa ne demek istiyor? Üstad'ın Risale okumayla ilgili ne gibi sözleri vardır?
[115] Niçin Kur'an meali okunmuyor da Risale-i Nur okunuyor? Bir kişi sadece Kur'an meali okuyarak, Kur'an-ı Kerim'in bizden ne istediğini öğrenemez mi?
[116] Risaleleri ilk tanıdığımda ne güzel okuyor, tefekkür ediyordum. Şimdi ise Külliyatı bitirdim ve şimdi aynı şeyleri okuduğumdan, tamam ben bunları biliyorum, hep aynı şeyler diyerek okumaya devam edemiyorum, yardımcı olur musunuz?
[117] Risale-i Nurları okurken tatmin olacak şekilde istifade ediyorum. Fakat dışarıda bir çiçeğe veya ağaca ya da yıldızlara baktığımda, Risale-i Nur'daki manalar aklıma gelmiyor, o gözle bakamıyorum. Bu bir eksiklik midir; ne yapmam gerekir?
[118] Risale-i Nur'u arkadaşlarım düzenli olarak okuyor; benim ise mizacıma ağır geliyor bu. Bu kitapları okumalıyız; ama bunu bir vazife gibi devamlı okumak yerine, canımız istediğinde, ne kadar istersek o kadar okumak daha doğru olmaz mı?
[119] Risale-i Nur'u "kendi nefsimize okumak" ne demektir, ne yapmak lazımdır?
[120] Risaleler herkese aynı şekilde mi açılır, yoksa herkesin ihtiyacına göre, eksik olduğu yönlere mi daha çok tesir yapar? Yani eserlerin tesiri, anlaşılması, tatbiki herkes için aynı mıdır?
[121] Risaleleri her okumada farklı manalar anlaşılmasını izah eder misiniz? Bir eser okunduğunda alınacak mana bellidir, konuyu açabilir misiniz?
[122] Risale-i Nur'u çok okuduğu halde anlayamayanlar için tavsiyeleriniz nelerdir?
[123] Bazıları, en basit ilmihal bilgilerinin olmaması ve Kur`an okumanın bilinmemesi durumunda, Risale-i Nur okumanın faydasızlığını iddia ediyorlar. Bu meseleyi nasıl değerlendirirsiniz?
[124] Tarihçe-i Hayatı okumaya gerek var mı? Önemli olan iman hakikatleri olduğundan, Üstad'ın hayatı bilinmezse de olur, diye düşünüyorum?..
[125] Daha çok Risale okumak istememe rağmen muvaffak olamıyorum; ne tavsiye edersiniz? Okumaya başladığımda da cümlelerin içine giremediğim gibi, beş-altı kere aynı cümleyi okuyorum...
[126] "Kader Risalesi"ni okumanın farklı bir keyfiyet ve mahiyeti var mıdır, bilgi verir misiniz?
[127] Dönerli / sırayla okumalı dersin ehemmiyeti konusunda bilgi verir misiniz; bu konuda Üstad ve ağabeylerin görüşleri var mıdır?..
[128] Risale-i Nurlar Kur'an tefsiri olduğuna göre; o zaman Risale-i Nurları izah etmenizin sebebi nedir, herkes okuyup anlayamaz mı?
[129] İnsan muamelatını yerine getiriyorsa, malumata ne gerek var? Mesela, namazını kılan bir adam, Risalelerdeki namaz bahislerini okuyup anlamasına gerek var mı? Yani iman hakikatlerini sorgulamak ihlasa zıt olmaz mı?
[130] Risalelerdeki "gafil", "muzaaf eşek" gibi tabirlerin bulunması ve sert üslubun beğenilmemesinden mütevellit, okumak istemediğini söyleyene ne diyebiliriz?
[131] "Kainatı tefekkür etmek için, Risale-i Nur okumak şart değil." şeklinde ifadeler kullananlara ne denilebilir?
[132] Risale-i Nur'un özeti var mı? Kitapların sonundaki fihristleri okumak yeterli olmaz mı? Kısa sürede hakikati öğrenebilmek adına soruyorum...
[133] Risale okumamı azaltan bir durum var, şöyle ki; "İmanı güçlü olanın imtihanı ağır olur." diye bir ifadeden dolayı vesvese geliyor bana. İmanım kuvvetlendikçe başıma bela gelecek diye korkuyorum...
[134] Risalelerin imanî konularda başvurulacak en iyi kaynak olduğu aşikar. Fakat neden mesela bir Gazali Hazretlerinin eserleri okunmuyor, böyle büyük zatların eserlerini okursak anlayabilir miyiz?
[135] Risale-i Nurları okuma ve anlama noktasında Hüsnü Ağabey'in açıklamasıyla birlikte değerlendirdiğimizde, başka eserler okumanın mahiyeti nedir? "Yalnız ve yalnız hizmeti imaniye ve Kur'aniyenin" kapsama alanı ve bu alanın dışında kalan bölümler nelerdir?
[136] ''İnsanlara, ayet meali veya hadis okumayın, yanlış tefsir edersiniz. Tefsirlerinize kendi hisleriniz, nefsiniz, vesveseleriniz karışır, ayet veya hadislerin demek istediğinden farklı bir mana çıkartırsınız. O yüzden ayet ve hadislerin bu zamanımıza bakan tefsiri olan Risale-i Nurları okuyun, o size kafidir.'' düşüncesini açar mısınız?
[137] Risale-i Nur ezberleme konusunda; gerek Üstad Hazretlerinden gerek ağabeylerden tavsiyeler var mıdır; ezber nasıl yapılmalı?