Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Ehl-i hakikatin sohbetine zaman, mekân mâni olmaz; mânevî radyo hükmünde biri şarkta, biri garpta, biri dünyada, biri berzahta olsa da rabıta-i Kur’âniye ve imaniye onları birbiriyle konuşturur." Açıklar mısınız?
[2] "Ehli hakikatın sohbetine zaman, mekan mani olmaz, manevi radyo hükmünde biri şarkta, biri garbda, biri dünya da, biri berzahta olsa da rabıta-i Kur'an'iye ve imaniye onları birbiriyle konuşturur." izah eder misiniz?
[3] "Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür ve hamdederim ki, İhtiyarlar Risalesi'ndeki ümidimi ve Müdafaat Risalesi'ndeki iddiamı sizinle tasdik ettirdi." Üstad'ın "ümidi ve iddiası" nedir acaba?