Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Kabz-bast halleri ne demektir?
[2] İnsanın bazen ulvi hisleri galip oluyor. Allah'a karşı ibadet ve tefekküründe daha aklı selim olabiliyor. Kabz zamanları olmasa, insan alayı illiyine çıkabilir... Bast ve inkıbaz halleri insanda neden hükmediyor, hikmeti nedir?
[3] Kastamonu Lahikası'nda, "Hasene nuranidir... tasavvur ve tahayyülü dahi hasenedir,.." deniyor. Peki hasene neden nuranidir?
[4] "Sabri kardeş; imamet vazifesinde Risaletü’n-Nur’a zarar yok; ruhsatla amel niyetiyle şimdilik çekilme." İzah eder misiniz?