Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Sizlere evvelce Ayetü'l-Kübra'nın Birinci Makamının Hülasası namıyla gönderdiğim parça o hizbin esasıdır." cümlesini açıklar mısınız?
[2] "... Hatta sekeratta bulunan talebelerine imanını kutarmak için bir mürşid gibi yetiştiğine müteaddid vakıalar şüphe bırakmıyor." Burada ifade edilen olaya misal verir misiniz?