Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Sin harfinin, Sad harfinin altında gizlenmesini nasıl anlamalıyız, bahsi geçen yeri izah eder misiniz?
[2] "Said, tam toprak gibi mahviyet ve terk-i enaniyet ve tevazu-u mutlakta bulunmak şarttır; tâ ki Risaletün-Nuru bulandırmasın, tesirini kırmasın." cümlesini izah eder misiniz?
[3] Maatteessüf iki yüz sene kadar dünyanın ömrü baki kalmışsa, bir fırka-ı dalle dahi devam edeceğine ima ediyor, ifadesini nasıl anlamalıyız?