Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Risale-i Nur'a intisab eden zâtın en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak veya yazdırmaktır.. Onu yazan veya yazdıran, Risale-i Nur talebesi unvanını alır, denilmektedir. Eserleri hiç yazmamış olanlar ve sadece okuyanlar veya hizmet edenler talebe değil mi?
[2] "Onu yazan veya yazdıran, Risale-i nur talebesi ünvanını alır." cümlesine göre; Nur Talebeliğinin Şartı Yalnız Yazmak mı?
[3] "Risale-i Nur'a intisab eden zâtın en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak veya yazdırmaktır..." Üstad'ın talebelerine yazdığı Yazı Mektubu olmasına rağmen, neden milyonlarca talebe risale yazmıyor, bu mektup neden Latince risalede geçmiyor?
[4] Yazı ve Şeker Mektubu Diye Bir Mektup Var mıdır?
[5] Dinimizi Öğrenmek İçin Osmanlıca Bilmek Şart mı?
[6] "Onu yazan ve yazdıran ve okuyan, "Risale-i Nur Talebesi" ünvanını alır." Hadisin belirttiği gibi, alimlerin sarfettiği mürekkep, mahşerde şehidlerin kanıyla muvazene edilecek. Bu durumda yazıcıların devam ettirdiği vazifeye nasıl bakmalı?
[7] Onu Yazan ve Yazdıran'a, Okumak İlavesi Neden Yapılmıştır?