Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Mânevî bir ihtarla bir iki ince meseleyi size yazıyorum. Ehl-i Sünnetin selâmet ve necatı için edilen pek çok duaların şimdilik âşikâre kabulleri görünmemesine hususî iki sebep ihtar edildi." Mektubun tarihi ve muhtevası hakkında bilgi verir misiniz?
[2] "Bu asrın acip bir hassasıdır. Bu asırdaki ehl-i İslâmın fevkalâde safderunluğu ve dehşetli cânileri de âlicenâbâne affetmesi;.. musibet-i âmmenin devamına ve idamesine, belki teşdidine kader-i İlâhiyeye fetva verirler; Biz buna müstehakız derler." izahı?
[3] "Hem âlicenâbâne affetmek ise, yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir... Yoksa başkalarının hukukunu çiğneyen cânilere afüvkârâne bakmaya hakkı yoktur." Bu kaideye göre genel aflara nasıl bakılmalıdır?
[4] "Evet, elması bildiği (ahiret ve iman gibi) halde, yalnız zaruret-i kat’iye suretinde şişeyi (dünya ve mal gibi) ona tercih etmek ruhsat-ı şer’iye var." Burada bahsedilen "zaruret-i kat’iye" ölçüsü nedir; herkes için aynı mıdır?