Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Sıddık Sabri, Senin cisminde (ayağında) kardeşliğimin sikkesini gördüğüm zaman,.." izah eder misiniz?
[2] Risale-i Nurlardaki tekraratın / tekrarların hikmeti nedir?
[3] Risale-i Nurların, tevhidin üzerinde bu kadar durmasının hikmeti nedir? Tevhide dair bir iki risale olsa yeterli olmaz mıydı?
[4] "Belki bin seneden beri tedarik ve teraküm edilen müfsit âletlerle dehşetli rahnelenen ... o geniş yaralarını, Kur’ân’ın ve imanın ilâçlarıyla tedavi etmeye çalışıyor." İzah eder misiniz, müfsit aletler ve dehşetli yaralar nelerdir?
[5] "Elbette böyle küllî ve dehşetli rahnelere ve yaralara hakkalyakîn derecesinde ve dağlar kuvvetinde hüccetler, cihazlar ve bin tiryak hâsiyetinde mücerrep ilâçlar, hadsiz edviyeler bulunmak gerektir..." Devmıyla izah eder misiniz?
[6] "Bugünlerde mânevî bir muhaverede bir sual ve cevabı dinledim..." Buradaki "manevi muhavere"yi nasıl anlayabiliriz?