Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Size, bir ay evvel mânevî bir muhaverede Risale-i Nur’un azîm tahşidatına dair gayptan gelen bir cevabı yazmıştım. Bazı zâtlar o fıkrayı Âyetü’l-Kübrâ risalesinin âhirine ilhak ettiler." cümlesinin ve manevi muhavere ifadesinin izahı?
[2] "...validenizin hastalığı ve ihtiyarlığı, seni Isparta’ya celbi, hayırdır." İnsanoğlu neyin hayır neyin şer olduğunu bilebilir mi? Üstad burada neden böyle bir hükümde bulunuyor?