Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Küre-i arzdaki boğuşmalara merak edip bakanlar, dikkat edenler, ya aklını dağıtır manevi bir divane olur, ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur, ya fikrini dağıtır manevi bir ecnebi olur." Burada geçen "manevi dinsiz" ne demektir?
[2] "İçtimaî bir manevi rahatsızlık cihetiyle, hiçbir gazeteyi ne okudum ve ne dinledim ve ne de merak ettim." Bu hastalık nedir; Üstad'ın siyasi haleti merak etmemesi ile bu hastalığın ilişkisi nasıl kurulabilir?
[3] "Hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeye öyle bir zarardır ki; ileride vereceği neticeleri düşündükçe tüyler ürperir." cümlesini izah eder misiniz?
[4] "Evet, haricî siyaset memurları ve erkân-ı harpler ve kumandanlara bir derece vazifece münasebeti bulunan siyasetin geniş dairelerine ait mesâili,.." Burada geniş dairelere ait mesailin kimleri alakadar ettiğinden bahsedilirken "harici siyaset memuru" tabiri geçiyor. Bu tabirin manası, hakikatı ve karşılığı neye tekabül ediyor?