Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Bazı ehl-i velayetin, ilerde talebesi olacak zatları, daha dünyaya gelmeden, hiss-i kable'l-vukuun (önsezinin) inkişafıyla kerametkarane keşfettikleri gibi;.." Bu ehl-i velâyetten misâller verir misiniz? Kimler kimleri hissetmiştir?
[2] "İşte, Üstadım, çok kıymetli arkadaşımız ve hizmet-i Kur’âniyede kıymetli refikimiz,.. Bu izharın hatâsından hâdis olan meşguliyetinize sebebiyet verdiğimden çok müteessir oldum, af buyurunuz." Buradaki hadise ne olabilir?