Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Tayın temini ise, mizanla olur." cümlesinde anlatılmak istenen nedir?
[2] "Ehemmiyetli bir zât Risalet-ün Nur'u kemal- i takdir ile okur, yazardı. Birden sebatsızlık gösterdi, şefkatsiz bir tokat yedi." Bu tokat, "Risale-i Nur imar eder perişan etmez." hükmünü bozmaz mı? Risale-i Nur'da sebatsızlık etti diye mi adamın eşi ölüyor?..
[3] "Sonra aynı akşamda, sadaka ciheti dahi hükmünü gösterdi." cümlesini izah eder misiniz?