Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Hiçbir kimseyi mahrum etmemek için haşir ve tevhid ve kıssa-i Mûsâ (a.s.) gibi bazı maksatlar tekrar edilmiş." Kıssa-i Musa'nın ziyade ders verilmesi, tekrar edilmesinin hikmeti nedir? Niye tevhid ve haşirden sonra geliyor?
[2] Kastamonu Lahikası Otuz Dördüncü Mektup'taki misalde geçen; şahs-ı manevi ile Ayetü'l-Kübra'nın birbiriyle ne ilgisi vardır, bilgi verir misiniz?
[3] "Risale-i Nur'un mümtaz bir hasiyeti, imanın en son ve en küllî istinad noktasını, kuvvetli ve kat'î beyan olduğundan; bu hasiyet Âyet-ül Kübra Risalesi'nde fevkalâde parlak görünüyor." cümlesini izah eder misiniz?
[4] "İmam-ı Ali (r.a.) Risale-i Nur’a ve bilhassa Âyetü’l-Kübrâ risalesine ziyade ehemmiyet vermiş,.." ifadesinin geçtiği yeri izah eder misiniz?
[5] "Herbir Müslüman tek başıyla bu dehşetli yangından kurtulmaya meyusâne çabalarken, Risale-i Nur Hızır gibi imdada yetişti. Kâinatı ihata eden son ordusunu gösterip,.." cümlelerini izah eder misiniz?
[6] "Bu acib asırda mübareze-i küfür ve iman en son nokta-i istinada sirayet ederek ona dayandırıyor." cümlesini açıklar mısınız?