Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Tahşiye, talim, şerh, izah, tekmil gibi kelimelerin beraber kullanılması anlatım bozukluğuna neden olmuyor mu?
[2] Bir günlük okumayı veya derse gitmeyi aksatmak tedenni etmek manasını mı taşıyor? Hizmet ve talebelik ilişkisi hakkında bilgi verir misiniz?
[3] "Neşir ve tâlimle, belki Yirmi Beşinci ve Otuz İkinci Mektupları telif,.." Buradaki "telif edilmedi" ne demektir, şu anda telif edilmiş mi, nereden bulabiliriz?
[4] "Ve inşaallah vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile ve neşir ve tâlimle, belki Yirmi Beşinci ve Otuz İkinci Mektupları telif ve Dokuzuncu Şuânın Dokuz Makamını tekmil,.." Burada geçen "tekmil"i izah eder misiniz; Dokuzuncu Şua'nın dokuz makamı nerededir?
[5] "Sizin vazifeniz devam ediyor. Ve inşaallah vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile ve neşir ve tâlimle,.." tekmil ağırlıklı olarak izah eder misiniz, bu tavsiye Üstad zamanındaki ağabeylere mi hastı?