Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Risale-i Nur yüzünde irade-i âmme, inâyet-i hâssa, iltifatını tevafuk zarfıyla ihsan edilmiş. Elbette tevafuka dair tafsilât, tasvirat, fiilî teşekküratın bir nev'idir ve sevincin ve minnettarlığın heyecanlı tereşşuhatıdır." izah eder misiniz?
[2] Risale-i Nur'un Gözüyle Bakmak Ne Demektir?
[3] "Nasıl maddî hava fena ise, fena tesir ediyor; mânevî hava da bozulsa, herkesin istidadına göre bir sarsıntı verir. Maddi havanın fena olması insanın psikolojisine nasıl fena tesir ediyor." Üstad bu cümleyi hakikat olarak alıp, şuhur-u selaseden sonraki pis havanın insanlar üzerindeki kötü tesiri açıklamış. Hassaten ilk cümleyi açar mısınız?