Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Aynı isimlerin mazharı olan Risaletü’n-Nur şahs-ı manevîsine işaret etmesi, Kur’ân-ı Azimüşşanın şe’nine yakışır bir keyfiyettir." izah eder misiniz?
[2] "... ve şimdilik o şehadeti tesirli bir surette isbat eden..." cümlesinde, "ve şimdilik" denmesinin hikmeti nedir?