Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Bir zaman, eski Harb-i Umumîde, düşmanların ehl-i İslâma ve bilhassa çoluk ve çocuklara ettikleri katl ve zulümlerinden pek çok müteellim oluyordum... Bu cümleyi açar mısınız?
[2] "Tahammülüm haricinde azap çekerdim" ifadesini nasıl anlamalıyız?
[3] İnsanların zulmünden balıkların rahatı nasıl selbe uğruyor, açıklar mısınız?
[4] "Kâfir ve münafıkların Cehennemde yanmalarını..." buradaki kafir ifadesini nasıl anlamalı? Münazarat'ta kafirin iki çeşit olduğundan bahsediliyor. Bu durum hangi insanlarda tatbik edilebilir?
[5] "Meselâ, kâfir ve münafıkların Cehennemde yanmalarını ve azap ve cihad gibi hâdiseleri kendi şefkatine sığıştırmamak ve tevile sapmak, Kur’ân’ın ve edyân-ı semâviyenin bir kısm-ı azîmini inkâr ve tekzip olduğu gibi, bir zulm-ü azîm ve gayet derecede bir merhametsizliktir." Bu ifadeleri, Hz. Ebubekir (r.a.) Efendimizin “Allah’ım vücudumu cehennemde o kadar büyüt ki başka kimseye yer kalmasın.” sözüyle nasıl anlarız?
[6] "Binler Müslümanların hayat-ı ebediyelerini mahveden ve yüzer ehl-i imanın su-i âkıbetine ve müthiş günahlara sevk eden adamlara şefkatkârâne taraftar olmak ve merhametkârâne cezadan kurtulmalarına dua etmek..." cümlesini izah eder misiniz?