Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Allah’a istinad edip dinsizliği kaldıracağım, İslâmiyeti ve İslâmları himaye edeceğim... Cümlesini açar mısınız?
[2] "İsevîlik dini ve o dinden gelen âdât-ı müstemirresini muhafaza hesabına çalışan bir hükûmetle,.." cümlesindeki İsevi Devlet hangi devlettir?
[3] Hazreti İsa'nın (as) deccalle mücadelesinin izahının olduğu yerdeki ikinci ve üçüncü cihetteki devletlerden Almanya'yı anlıyoruz, ancak İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya yenik duruma düşmüş, bu konuyu nasıl anlamalıyız?
[4] "Hazret-i İsa'nın vekâletini dâvâ eden bir devletle beraber dine istinat edip çok müstebidâne olan dinsizlik cereyanlarına..." Bu müspet ve menfi memleketler hangileridir?
[5] "Allah'a istinad edip dinsizliği kaldıracağım, İslamiyeti ve İslamları himaye edeceğim" diyen bir hükümet yüz milyon küsur iken,.. ifadelerinde bahsedilen ülke ve hadise hakkında bilgi verir misiniz?
[6] İseviliği temsil eden devletin o dönemde Almanya olduğunu söylemiştiniz. Peki Hitler nasıl bir insandı? Biz onu zalim, gaddar diye biliyoruz. Hakikati farklı mıydı?
[7] "Âhirzamanda Hazret-i İsa (a.s.) nüzulüne ve Deccalı öldürmesine ait ehâdis-i sahihanın mânâ-yı hakikîleri anlaşılmadığından, bir kısım zahir ulemalar, o rivayet ve hadislerin zahirine bakıp şüpheye düşmüşler;.." açıklayabilir misiniz?
[8] "Şimdiye kadar işitilmemiş ve görülmemiş bir tarzda tayyarelerle, paraşütlerle semadan bir bela-yı semavî gibi nüzul ettiriyor, düşmanların arkasına indiriyor. Hazret-i İsa´nın nüzulünün maddeten bir misalini gösteriyor." Bu ifadeleri nasıl anlamalıyız?
[9] "İsevîlik dini ve o dinden gelen âdât-ı müstemirresini muhafaza hesabına çalışan bir hükûmetle,.." Dinden gelen adat-ı müstemirre nedir; bozulmuş bir dini yaşayan devlet nasıl Hz. İsa (as)'ı temsil edebilir?
[10] Tarihe göre Komünist Sovyet Rusya'ya en büyük darbeyi Naziler vurmuş gibi, bir de ABD. Bu iki devlete bu açıdan nasıl bakabiliriz?