Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Risale-i Nur'un eczalarına ve suhuflarına 1360 küsurdan sonra bu parlak vaziyeti gösterecekler." Bu ayetlerin Risalelere işareti başka yerde izah edilmiş mi? 1360'dan sonra parlak vaziyet nasıl gösterilmiştir?
[2] "Risale-i Nur'un hizmetindeki meşakkat, mücahede, külfet bulunduğundan,.." Risalelerin neşri hengamında meşakkat olduğu aşikâr. Bu zamanda burayı nasıl anlayabiliriz?