Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] İmanı kurtarmak, insanın veli yapmaktan daha mı zordur? Ayrıca imanlı kimse cennete girer. Oysa veliler gıpta edilecek yerdeler. Nasıl imanı kurtarmak onların mevkilerinden daha ali oluyor?
[2] "Bir adamın imanını kurtarmak, on adamı velî yapmaktan daha sevaplı bir hizmettir." ifadesini nasıl anlamalıyız?
[3] "Bir adamın imanını kurtarmak, on adamı velî yapmaktan daha sevaplı bir hizmettir." Buna göre "Kemiyetin, keyfiyete nisbeten ehemmiyeti yok. Asıl ekseriyet, keyfiyete bakar." cümlesini nasıl değerlendirmeliyiz?
[4] Üstad, Isparta kahramanlarına arkadaş olamazsın, demekle ne kastediyor?
[5] "Bir adamın imanını kurtarmak, on adamı velî yapmaktan daha sevaplı bir hizmettir." Bu sözden yola çıkarak, Risale-i Nur okuyanlar, Risale okumakla veli olamazlar denilebilir mi?
[6] "Çünkü iman, saadet-i ebediyeyi kazandırdığı için bir mü'mine, küre-i arz kadar bir saltanat-ı bakiyeyi temin eder." cümlesini izah eder misiniz?