Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Risale-i Nur, Kur’ân’ın bir mu’cize-i mânevîsi olduğu gibi,.." ifadesini nasıl anlamalıyız?
[2] Sırr-ı İnna Atayna ile ilgili kısmın, Beşinci Şua'nın açılımı olduğu doğru mudur?
[3] Sırr-ı inna atayna nedir, buradaki sırları teker teker açıklar mısınız?