Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Perde açılsa, benim baştan aşağıya kadar kusuratla âlûde mahiyetim görünse..." şeklinde devam eden ifadeleri nasıl anlamalıyız?
[2] Haddinden fazla fevkalade hüsnüzan ve müfritane ali makam vermek yerine, fevkalade sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lazımdır. Onda terakki etmeliyiz.. Burayı nasıl anlamalıyız?
[3] "Ben hakikî bir Ziyaeddin’i, sen de hayalî bir Ziyaeddin’i seversin." Bu ifadeden biz nasıl bir ders alabiliriz?
[4] "Haddinden fazla fevkalade hüsnüzan ve müfritane ali makam vermek yerine, fevkalade sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lazımdır. Onda terakki etmeliyiz." Biz hüsnüzanna memur değil miyiz, izah eder misiniz?
[5] "Hazret-i Ziyaeddin bütün ulûmu biliyor. Kâinatta, kutb-u âzam gibi her şeye ıttılâı var." Bu ifadeler şirki andırmıyor mu, kainattaki tüm ilimleri Allah'tan başka kim bilebilir ki?