Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Hem sizin iki mu’cizeli Kur’ân’ı bizlere bu mübarek aylarda göndermeniz, inşaallah o derece medâr-ı bereket ve sevap ve hasenat ve fütuhat olacak ki,.. İki mucizeli Kur'an'dan maksat nedir?