Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Demek, Risale-i Nur’un sadık şakirtlerinden birisi leyle-i Kadrin hakikatini ve Ramazan’ın yüksek mertebesini kazansa, umum hakikî sadık şakirtler sahip ve hissedar olmak, vüs’at-i rahmet-i İlâhiyeden çok kuvvetli ümitvârız." Herhangi bir kişinin amelinden diğerleri nasıl hissedar olur açıklar mısınız? Bunun, hadisten veya ayetten bir delili var mıdır?
[2] "Risale-i Nur'un dairesine sıdk ve ihlâs ile girenlerin kazançları pek azîm ve küllîdir." cümlesini izah eder misiniz? İhlas ile girmek ve Nur dairesinde sıdk nasıl oluyor?
[3] "Risale-i Nur ‘un dairesine sıdk ve ihlâs ile girenlerin kazançları pek azîm ve küllîdir." cümlesini izah eder misiniz?