Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Dünyada medâr-ı tesellîlerim ve berzah yolunda nuranî yoldaşlarım ve mahşerde inşaallah şefaatçilerim,.." Bu cümledeki "şefaatçilerim" ifadesini nasıl anlamalıyız?
[2] "Risale-i Nur'un hâlis talebelerinin şifa duasının neticesi olarak, mu'cize gibi birden hârika bir kerametle şifa bulmamı size haber veriyorum." İlaçsız iyileşmek mümkün mü, bu yol herkese açık mı?