Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Ehemmiyetsizliğimle beraber Isparta havalisinde kardeşlerimizin a’mâl-ı uhreviyesine bir medar, bir müheyyiç hükmünde benim kusurlu çalışmam kâfi gelmiyordu. Cenâb-ı Hak, rahmetiyle, bu hastalık vesilesiyle bir şahs-ı manevî ve kuvvetli bir medar olacak bu tedbiri ihsan etti, cüz’iyetten külliyete çıkardı." Bu mektubun bize bakan yönü nedir?
[2] ''Ramazan-ı Şerifte beş gün savm-ı visâl içinde gıda olarak,.." Peygamber Efendimiz visal orucunu yasaklamasına rağmen Üstad ve ağabeyler niçin tutmuşlar?..