Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Eski harb-i umumide İslamiyet düşmanları galebe çalmakla muahede şartını, dünyayı dine tercih rejiminin mebdeine tevafuk ediyor..." cümlesinde bahsedilen anlaşma ve şartı nedir, burada bahsedilen rejim ve bu rejimin özelliği nedir?
[2] "Hayat-ı diniye ve ebediye ve uhreviyeye karşı, ya set çeker veya ikinci, üçüncü derecede bırakır. Bu hatasının cezası olarak öyle dehşetli bir tokat yediki, dünyayı başına cehennem eyledi." Burayı izah eder misiniz?
[3] "Hem bin üç yüz otuz dört (1334) tarihinden başlayıp, öyle bir rejim ehl-i İslâm içine de sokuldu..." Burada neyden bahsediliyor, bilgi verir misiniz?
[4] "Demek Risale-i Nur'un dâiresine yakın bulunanlar içine girmezse, tehlike ihtimali kavîdir." Yakın bulunanlardan kastı kimler olabilir; buradaki tehlikeden maksat nedir?