Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Elbette şimdi, fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazret-i İsa’ya (a.s.) mensup Hıristiyanların mazlumları, çektikleri felâketler onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir. Cümlesini nasıl anlamalıyız?
[2] Üstad'ın; Birinci Dünya Savaşı'nda ölen Hristiyanların durumu ile ilgili bazı tespitleri vardır. Bu konuda bizler aydınlatır mısınız?
[3] Musi­betlerde kâfir de olsa hakkında bir nevi merhamet ve mükâfat vardır ki, o musibet ona nisbeten çok ucuz düşer. Böyle musi­bet-i semaviye mâsumlar hakkında bir nevi şehadet hükmüne geçiyor.” Hristiyanın Şehadeti Mümkün mü?
[4] Risalelerde; Çanakkale Savaşı'nda ölen Anzaklı Hristiyanların şehid olacağı şeklinde bilgi geçiyor mu?
[5] Hristiyanların Cennete Girmeleri Hususunda Risalelerde Bilgi Var mıdır?
[6] "Musibet-i semaviyeden ve beşerin zâlim kısmının cinayetinin neticesi olarak gelen felâketten vefat eden ve perişan olanlar, eğer on beş yaşına kadar olanlar ise, ne dinde olursa olsun şehit hükmündedir." On beşinden yukarı olanların durumu?
[7] Ülkemizde yaşayan gayri müslimler cennetlik midir, cennete nasıl girebiliriz, cennete girmek için neler yapmak gerekir?
[8] "Ve madem âhirzamanda Hazret-i İsâ’nın (a.s.) din-i hakikîsi hükmedecek, İslâmiyetle omuz omuza gelecek." cümlesini nasıl anlamalıyız, Ahir zamanda kimin dini hükmedecek? İslamiyetle omuz omuza gelmek ne demektir?
[9] "O musibet-i semaviyeden ve beşerin zalim kısmının cinayetinin neticesi olarak gelen felâketten vefat eden ve perişan olanlar, eğer on beş yaşına kadar olanlar ise, ne dinde olursa olsun şehit hükmündedir." izah eder misiniz?
[10] Üstad'ımızın Risale-i Nur'da düşmanlar hakkında, "Onlar da şehittir." vurgusunda bulunduğu şeklindeki iddialara nasıl cevap verilebilir?
[11] Ve madem âhirzamanda Hazret-i İsâ’nın (a.s.) din-i hakikîsi hükmedecek, İslâmiyetle omuz omuza gelecek. Elbette şimdi, fetret gibi karanlıkta kalan ve ... Devam eden ifadeleri açıklar mısınız?
[12] Ehlikitaba mensup olan birisi Allah'a ve ahirete inanıyorsa, fakat son Peygambere inanmıyorsa bu kişi ehl-i necat mı? Çünkü Üstad "iman tecezzi kabul etmez" diyor. İnanmak, bir bütündür...
[13] Gayri müslimler iman etmediği halde, herhangi bir sebepten ötürü şehit olabilirler mi veya herhangi bir sebep onların küfürlerine keffaret olabilir mi?
[14] Ehlikitabın, Müslüman olmadan, cennete girme/kurtulma ihtimali var mı? Bu konuda Üstad ne demiştir?
[15] Allah Teala'nın peygamber göndermediği kavme azab etmeyeceği, fetret devrinin müşriklerinin -büyüğü küçüğü- hepsinin toprak olacağını söylemişlerdir. Bu aylayışı Risaleler ışığında değerlendirir misiniz?
[16] Ehlikitap Cennete Girecek mi?
[17] Küfür topraklarında doğan ve ölen kişinin ahiretteki durumu nedir, bu konu hakkında Bediüzzamanın görüşü nedir?
[18] Üstad Kastamonu Lahikası'nda, İkinci Dünya Savaşı'nı örnek göstererek, Hristiyanların zülüm görenlerinin cennete gireceğinden bahsediyor. Bu konuyu biraz açar mısınız?
[19] Gayri müslimlerin ahiretteki durumlarına ne olacak? Gayri müslimlere cennet, Müslüman olmadıkça haram mı; bunun Kur'an-ı Kerim'de yeri var mı?
[20] İslamı duyamayan insanların varlığına Allah niçin müsaade etmiş olabilir? Son dini daha ilk geldiği günden itibaren tüm insanların duymuş olmasının gerekli olduğu insanın aklına geliyor. Bu fetret ehli insanlar içinde çok büyük evliya, alim olabilecek zatlar var mıdır? Varsa, Kur'an'a muhatap olamadıkları için ekilmemiş tohum gibi ziyan mı olmuşlardır? Risaleler ışığında bakar mısınız?
[21] "Eğer o felâketi çekenler mazlumların imdadına koşanlar ve istirahat-i beşeriye için ve esasat-ı diniyeyi ve mukaddesat-ı semaviyeyi ve hukuk-u insaniyeyi muhafaza için mücadele edenler ise, elbette o fedakârlığın mânevî ve uhrevî neticesi o kadar büyüktür..." cümlesini izah eder misiniz?
[22] "Rusya'daki çoluk çocuğa acıyarak tahattur ettim. O mânevî ihtarın beyan ettiği taksimat bu elîm şefkate bir merhem oldu." Burada hangi semavi olay ve musibet anlatılıyor, bilgi verir misiniz?
[23] " Elbette şimdi fetret gibi karanlıkta kalan Hz. İsa´ya mensub Hıristiyanların çektikleri felâketler, onlar hakkında bir nevi şehadettir." Burada sadece umumî harplerde ölen birtakım masumlar mı kasatedilmiş? Yoksa şu andaki Hristiyan ve Museviler de mi bu kapsama dahildir?
[24] Hz. İsa'ya mensup Hristiyanlarla ilgili Kastamonu Lahikası'nda geçen "Ve madem âhirzamanda Hazret-i İsâ’nın (a.s.) din-i hakikîsi hükmedecek, İslâmiyetle omuz omuza gelecek. Elbette şimdi, fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazret-i İsa’ya (a.s.) mensup Hıristiyanların mazlumları, çektikleri felâketler onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir." ifadesini nasıl anlamalıyız? Bu ifade Ehl-i sünnet ve'l cemaat inancına uygun mudur?..
[25] Hz İbrahim ile Peygamber Efendimiz arasında üç bin sene, Hz. İsa ile Peygamber Efendimizin arasında yaklaşık altı yüz sene var. Neden Hz. İbrahim'den gelen ve Resul-i Ekrem'i netice veren bir silsile diyor Üstad? Neden Hz. İsa'dan gelmiyor? Fetret devrini peygamber gönderilmeyen devir diye anlarsak, Hz. İsa'dan altı yüz sene sonra Peygamber Efendimiz gönderildi. Şimdi 1433 sene oldu. Fetretin keyfiyeti peygamberliğin yayılma şartlarıyla mı ilgilidir?
[26] Üstad Hazretleri fetret hakında, "fetret derecesinde" diyor, bunun manası nedir? Hem Imami Gazali´nin görüşleri ve hem Üstad Hazretlerinin görüşleri bu zaman için de, bilhassa Avrupa'da yaşayan insanlar için geçerli olabilir mi? Acaba bu fetvalar bir İslam ülkesinde, mesela Türkiye'de de geçerli olabilir mi?
[27] Bir Risalede; Dünya Harbinde hangi tarafta olduğu farketmeden, mazlumsa şehit olduğundan, yani ehli necat olacağından bahsediliyor. Burayı nasıl anlamamız lazımdır?
[28] "Çünkü ahirzamanda madem fetret derecesinde din ve din-i Muhammedîye (a.s.m.) bir lâkaytlık perdesi gelmiş." cümlesini izah eder misiniz? Fetret hakkındaki uzun uzadıya cevaplardan ziyade özet bilgi rica ediyorum...
[29] "Eğer on beş yaşına kadar olanlar ise, ne dinde olursa olsun şehit hükmündedir." Bu ifadeye göre sinn-i teklif on beş yaş mıdır? Daha önce büluğa erenler mükellef değil mi?..
[30] Fetret nedir ve Fetret Devri sadece Hz. İsa ile Peygamberimiz arasında geçen belli bir dönem için mi geçerlidir? Bediüzzaman Fetret Devrindeki Hristiyanlar için ne diyor?