Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Risale-i Nur’un şahs-ı mânevîsi ve biz şakirtleri, bir terfi ve terakki fermanını âlem-i gayptan alacağız." nasıl anlamalıyız?
[2] "Manevî meclisimizi zînetlendiren kalem hediyenizi aldık..." Bu mektupta geçen kalem hediyesi ile anlatılmak istenen nedir?