Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Üstad'ın rüyası akabinde, biri gelip dedi ki; Burada ben ayının tesbihini toplayacağım. Cümlesini izah eder misiniz?
[2] Üstad'ın, ayı yağının kullanılmamasını söylemesi hususundaki cevabını umuma teşmil edebilir miyiz, "Zaruret haramı helal etmez mi" şeklindeki soruya nasıl cevap verebiliriz?
[3] "Üstadımız da, rü’yada güldüğü gibi aynen öyle gülmüş. Birden rü’ya hatırına gelip bu acib ve aynı aynına ta’biri kemâl-i taaccüb ve hayretle karşılayıp, ona demiş: 'Sakın isti’mal etmesin.'" Burada Üstadla talabeleri arasında müfritane bir rabıta tezahür ediyor. Bu metni tahlil eder misiniz?