Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Ramazan-ı şerifte hastalık münasebetiyle her bir kardeşim benim hesabıma bir saat çalışmasını,.."cümlesinde geçen "benim hesabıma" ifadesinden kasıt nedir? İnsanın çalışması başkasının hesabına nasıl geçer?