Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Risale-i Nur, kendi sadık ve sebatkâr şakirtlerine kazandırdığı çok büyük kâr ve kazanç ve pek çok kıymettar neticeye mukabil fiyat olarak, o şakirtlerden tam ve hâlis bir sadakat ve dâimî ve sarsılmaz bir sebat ister." izah?
[2] "Risale-i Nur onbeş senede kazanılan kuvvetli iman-ı tahkikîyi, onbeş haftada ve bazılara onbeş günde kazandırdığı..." Burayı nasıl anlamalıyız?
[3] Risale-i Nur'a göre sadakat nedir ve nasıl olmalıdır?
[4] "Dünya cereyanları, siyaset cereyanları ve harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atmasın" cümlesindeki "harice bakan cereyanlar" neler olabilir?
[5] "Bunların içinde de en ziyade kendini kurtaranlar, Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girenlerdir." Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girmenin ölçüsünü izah eder misiniz?
[6] "Risale-i Nur'dan aldıkları iman-ı tahkikî derslerinin nuruyla ve gözüyle, herşeyde rahmet-i İlahiyenin izini, özünü, yüzünü görüp, her şeyde kemal-i hikmetini, cemal-i adaletini müşahede ettiklerinden kemal-i teslimiyet ve rıza ile, rububiyet-i İlahiyenin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle, gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar. Ve merhamet-i İlahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki, elem ve azab çeksinler." İzah eder misiniz?
[7] "Ben, bunlara ne edeyim ve ne diyeyim?" ifadesinin geçtiği yeri biraz açar mısınız, Üstadımız onlara birkaç cümleyle yol gösterse daha iyi olmaz mıydı?
[8] "Risale-i Nur, kendi sadık ve sebatkâr şakirtlerine kazandırdığı çok büyük kâr ve kazanç ve pek çok kıymettar neticeye mukabil fiyat olarak, o şakirtlerden tam ve hâlis bir sadakat ve dâimî ve sarsılmaz bir sebat ister..." cümlesini izah eder misiniz?
[9] "Evet, şimdi küre-i arzda herkes ya kalben ya ruhen ya aklen ya bedenen gelen musibetten hissedarlıktan azap çekiyor, perişandır." cümlesini açıklar mısınız? "Ruhen azap çekmek" nasıl oluyor?
[10] "Evet, bu zamanda siyaset, kalbleri ifsad eder." cümlesini nasıl anlamalıyız? Yani Kur'an'dan dersini alan insanlar da mı fesada uğrar? Siyaset haberlerini arada izlemek de mi ifsad eder?