Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Üstad Kastamonu Lahikası'nda Binbaşı Muhyeddin'in rüyada gördüğü "üç güneşin tulu etmesi meselesini" tevil edebilir misiniz?
[2] "Tarîkatlar ruhunda ve tasavvuf menbaından çıkacak bir güneştir ki; şimdi Şeyh-i Geylanî timsaliyle o mana gösterilmiş. Risale-i Nur´a işaret eden otuzüç âyet-i Kur´aniyenin en birinci âyeti olan Âyet-in Nur on vecihle Risale-i Nur´a işaret ettiği Birinci Şua Risalesi´nde gözümle gördüm, isteyen görebilir." İzah eder misiniz?
[3] "Evet, üç nur-u âzam olan güneşlerin -Allahu a'lem- tâbiri şu olmak gerektir." Buradaki "üç güneş"in Risale-i Nur'la bağlantısı nasıldır acaba?