Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Anadoluya gelecek bela ve felaketlerin önüne geçmekte Risale-i Nur önemli bir rol oynuyor, deniyor. Bu sözü Üstad mı talebeleri mi söylemiştir? İnsanlar hangi alim kendini bu kadar övmüştür, diye sorarlarsa ne cevap vereceğiz?
[2] Risale-i Nur´un şahs-ı manevisi ahir zamanın en büyük velisi makamındadır. Muhtemel afetleri, Cenab-ı Allah´ın izniyle Risale-i Nur şahs-ı manevisinin duası ile geri çevrilmesi mümkün müdür?