Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Bu on sekiz senedir sizlere müracaat etmedim ..." Sürgünde olan zatlara, müracaat edince evrak ve maaş vs. mi veriliyordu?
[2] "Hizmet-i imaniyeyi hariçteki kuvvetli cereyanlara tabi veya âlet telâkki etmek ve yüksek kıymetlerini umumun nazarında tenzil etmek endişesiyle, Kur’ân-ı Hakimin hizmeti, bize kat’î bir surette siyaseti yasak etmiş." Üstad'ın "harici cereyanlar" dediği şeyler nelerdir; ülke dışından akımlar vs. mi?
[3] "Radyoyu dinlemedim tâ ki kudsî hizmetimize manevî zarar gelmesin." Radyo dinlenilse hizmete zarar mı gelir? Günümüzdeki televizyon veya sosyal medyanın da o zamanın radyosuna mukabil geleceğini nazara alırsak, bunlara nazar etmek hizmete zarar mıdır? Bizim manevi atmosferimizi menfi anlamda etkiler mi?