Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "... miktar-ı zaruret derecesine kanaat ediyorum diye bu mecburî belâya bir riyazet-i şer’iye nazarıyla bakmaktır. Kader-i İlâhiyeye karşı şekvayla değil, rızayla karşılamaktır." cümlesini açar mısınız?