Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Ve hem vakit dar, hem bizler az olduğumuz için vakit bulamıyoruz ki, o nuranî eserlerden de istifade etsek.. Cümlesini nasıl anlamalıyız?
[2] Üstad'ın "o mübarek ve kudsî zâtların tezgâhlarına müracaat etmiyor..." cümlesinde, İmam Gazali için "Kudsi Zat" tabirini kullanmasını nasıl anlamalıyız, kutsi kusurdan münezzeh demek değil mi?
[3] "...dünyaya ara sıra bakmaya bizi mecbur ediyorlar." cümlesindeki "dünyaya bakmak" ifadesini nasıl anlamamız gerekiyor?
[4] Üstad, İmamı Gazalı icin, "benı Hz. Ali'ye bağlayan yegane üstadım" diyor. Bunun manası nedır, nasıl anlamalıyız?