Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Bu iki cihette kalbden bir sual çıktı. 'Acaba Nur hakkındaki bu yeni İstanbul hâdisesinde veçh-i adalet ve rahmet nedir?'..." Kastamonu Lahikası'nda geçen, İstanbul hadisesi nedir?
[2] Mevlana Celalaeddin Rumi'nin pederinin bir kıssasından bahsediliyor. Sultan-ul Ulemanın Kıssası Hakkında Bilgi Verir Misiniz?
[3] "Risale-i Nur’un şakirtleri bir uzun Ramazan nazarıyla bakıp, keffaretü’z-zünûb ve bir riyazet-i şer’iyeye çevirebilirler." Çekilen açlık ve sıkıntı Ramazan orucu gibi sevaplı olabilir mi ki?