Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Hakikat-i İslâmiyenin esasları, altı erkân-ı imaniyeyle ve esas-ı ubudiyet ki, İslâmın beş rüknü olan savm, salât, hac, zekât, kelime-i şehadet, mecmuunun hülâsasıdır." cümlesini izah eder misiniz?
[2] "Hakikat-ı İslâmiyet'in esasları; altı erkân-ı imaniye ile ve esas-ı ubudiyet ki, İslâmın beş rüknü olan (savm, salât, hacc, zekat, kelime-i şehadet) mecmuunun hülâsasıdır." Risaleler iman üzere gitmesine karşın, esas-ı ubudiyeti nasıl anlamalıyız?
[3] "Hakikat-i İslâmiyetin yedi esası" İslam esaslarının bir, imanın şartları da altı sayılarak neden İslam hakikati olarak ifade ediliyor, buna ihtiyaç nedir?