Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Hem İmam-ı Şafiî'den (ra) rivayet var ki hâlis talebe-i ulûmun rızkına, ben kefalet edebilirim, demiş. Çünkü rızıklarında vüs'at ve bereket olur." İzah eder misiniz, bu ifade hadis mi?
[2] "Size yazmıştık ki, muarızlara adavetle mukabele etmeyiniz. Mümkün olduğu kadar, ehl-i takvâ, ehl-i ilme karşı dostane vaziyet alınız..." Devamıyla izah eder misiniz?