Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Risale-i Nur şakirtlerinin vazifeleri imân olduğundan, hayat meseleleri onları çok alâkadar etmez ve merakla baktırmaz." cümlesini yorumlar mısınız?
[2] "Milyonlarla mâsumların kanıyla yoğrulmuş bir kuvvet yerine, Hâlık-ı Kâinatın kudret ve rahmetine dayanmak, ehl-i Kur'ân'a farz ve vaciptir. Gerçi zındıka ve dinsizlik o boğuşanların birisine dayanıp ehl-i diyaneti ezer..." İzah eder misiniz?
[3] "Gerçi o cevap hakikattir ve kâfidir; fakat Risale-i Nur’un intişarı ve hizmeti ve âlem-i İslâmiyetin menfaati noktasında bir derece bakmanız lâzım iken, şimdi, on üç ay oluyor, aynı hal devam ediyor. Merak edip hiç sormuyorsunuz." Bu pasaja göre hiç mi haber okumayacağız, dinlemeyeceğiz; bu Risale-i Nur okuyanlara bir emir midir; yoksa nasıl anlamak lazım?