Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "İnşaallah bir zaman, Risale-i Nur’un şakirtlerinden birisi veya birkaç tanesi, Dokuzuncu Şuayı Onuncu Sözden daha parlak, daha kuvvetli bir tarzda tekmil edecek." cümlesinin izahı bir de; Risalelerde eksiklik mi var ki ileride tekmil edilecek denilmiş?
[2] Risale-i Nur'da, Üstad'ın mektuplarında pek çok yerde Ramazan Bayramı'ndan ve Ramazan ayından bahsediyor. Neden "Kurban Bayramı" ve "Kurban Bayramınızı kutlarım" türü ifadeler geçmiyor? Bir de Üstad kurban kestirmiş mi?
[3] "Risale-i Nur’un mesâili, ilimle, fikirle, niyetle ve kastî bir ihtiyarla değil; ekseriyet-i mutlakayla sünuhat, zuhurat, ihtârât ile oluyor." Kalbe gelen ilham, hiç mi Üstadın zihnindeki ilimden beslenmiyor, fikrinden yararlanmıyor? Hiç ilim bilmeyen bir insana ilham gelip, ortaya Risale-i Nur çıkar mı?
[4] "Hem Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın hakkaniyetini ispat eden bütün mu’cizeleri, hüccetleri ikinci derecede haşr-i cismanîyi ve Cennet ve Cehennemin lezâiz ve âlâm-ı cismanîsini harika belâgatiyle tasvir ve izah ediyor." Haşr-i cismaniye yönelik hadisler nelerdir?