Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Risale-i Nur'un parlak ve kuvvetli hizmeti, tesettür perdesi altından çıkıp âşikâr bir tarzda olsaydı, her halde birinci ameliyat-ı insaniye ona ilişecekti. Ve ikinci ameliyat-ı kaderiye rızık ve mide ..." Burayı açıklar mısınız?
[2] "Risale-i Nur'un parlak ve kuvvetli hizmeti, tesettür perdesi altından çıkıp aşikâr bir tarzda olsaydı, her halde birinci ameliyat-ı insaniye ona ilişecekti. Ve ikinci ameliyat-ı kaderiye rızık ve mide üzerine olması cihetiyle; ya insanların nazarlarını o hizmetten çevirecekti, mideleriyle meşgul edecekti veyahut o hizmetin ihlasını bir derece kırıp, maişet derdinin bir hissesi onda bulunacaktı." Burayı açar mısınız?
[3] "Madem bütün bütün mesleğimize muhalif olan yeni huruf..." Ama risaleler latince basılıyor. "Zaruret haramı helal eder." fetvasınca mı bir nevi razı olunmuş?