Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Bu asrın aynen hilelerle, desiselerle, zulümlerle Edyan-ı Semaviye Kâ'besini, kıblegâhını dalalet hesabına tahribe çalışan cebbar, mağrur ehl-i dalaletin tadlil ve idlâllerine semavî bombalar..." Semavi dinlerin kabe ve kıblegahından kasıt nedir?