Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Cenab-ı Hak merhumeyi mağfiret eylesin ve sana ve onun evlâdlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin!" Hüsrev ağabeye kim için taziye veriliyor? Bir de "Dünyayla iki cihetle alâkan kesiliyor." ifadesini nasıl anlıyorsunuz?