Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Ehl-i tarîkat ve hakîkat gibi huzur-u dâimî kazanmak için kâinatı, ya nefyetmek veya unutmak ve hâtıra getirmemek değil, belki kâinat kadar geniş bir mertebe-i huzuru kazandırdığını ve geniş ve küllî ve dâimî kâinat vasatında bir ubûdiyet dairesini açtığını gördüm. "Açıklar mısınız?
[2] Huzur-u daimi nedir; Risalelerde nasıl anlatılmıştır? Huzur-u daimiyi kazanmak için yol, yöntem, metodlar var mıdır?
[3] Risale-i Nurların; ehl-i fennin en son ve geniş nokta-i istinatları ve medâr-ı gafletleri olan perdelerde nûr-u ehadiyeti göstermesi ne demektir?
[4] "Herbir ism-i İlâhi bu kâinattaki bir âlemi nurlandırdığını ve zulümatı dağıttığını gördüğüm gibi; aynen ve daha başka bir şekilde,.." cümlesini devamıyla açıklar mısınız?